АПОСТОЛСКИ ЦЕНТАР 888 ФОРУМ
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

Bozja rijec Biblija

Go down

Bozja rijec Biblija Empty Bozja rijec Biblija

Порука  Sveto Pravoslavlje 3rd December 2009, 23:46

Da li je Biblija zaista Božija Reč?

Odgovor: Naš odgovor na ovo pitanje neće samo odrediti kako gledamo na Bibliju i njenu važnost za naše živote, već će u krajnjoj liniji imati večni uticaj na nas. Ako je Biblija zaista Božija Reč, onda treba da je negujemo, proučavamo, da joj budemo poslušni i na kraju da verujemo u nju. Ako je Biblija Božija Reč, njenim odricanjem odričemo se i Boga samog.

Činjenica da nam je Bog dao Bibliju je dokaz i slika Njegove ljubavi za nas. Termin "otkrivenje" jednostavno znači da je Bog komunicirao čovečanstvu ko je On i kako možemo da imamo ispravan odnos sa Njim. Ovo su stvari koje ne bismo mogli da znamo da nam ih Bog nije otkrio kroz Bibliju. Iako je Božije otkrivenje o Njemu samom u Bibliji davano progresivno u periodu od otprilike 1500 godina, uvek je sadržalo sve što je potrebno da čovek zna o Bogu, da bi imao ispravan odnos sa Njim. Ako je Biblija zaista Reč Božija, onda je ona krajnji autoritet za sva pitanja vere, religioznih običaja i morala.

Pitanje koje moramo sebi da postavimo je kako možemo da znamo da je Biblija Božija Reč a ne samo dobra knjiga. Šta je toliko jedistveno u vezi Biblije da je odvaja od svih drugih religioznih knjiga ikada napisanih? Da li postoji dokaz da je Biblija zaista Božija Reč? Ovo su vrste pitanja koja se moraju razmotriti ako ozbiljno želimo da ispitamo biblijsku tvrdnju da je Biblija istinska Reč Božija, bogonadahnuta, i u potpunosti dovoljna da objasni sva pitanja vere i njene prakse.

Nema sumnje da Biblija zaista tvrdi da je istinska Reč Božija. To se jasno vidi u stihovima kao što su 2 Timoteju 3:15-17, koji kažu, “… i što iz malena znaš Sveta pisma, koja te mogu umudriti na spasenje verom u Hrista Isusa. Sve pismo je bogonadahnuto i korisno za pouku, za karanje, za popravljanje, za odgajanje u pravednosti, da Božiji čovek bude savršen, pripravljen za svako dobro delo.”

Da bismo odgovorili na ova pitanja, moramo prvo da razmotrimo i unutrašnje i spoljašnje dokaze da je Biblija zaista Božija Reč. Unutrašnji dokazi su oni koji se nalaze unutar same Biblije i govore da je Biblija božanske prirode. Jedan od prvih unutrašnjih dokaza da je Biblija zaista Božija Reč, se vidi u njenoj jedinstvenosti. Iako se sastoji od šezdeset šest individualnih knjiga, pisana na tri kontinenta, na tri različita jezika u periodu od preko 1500 godina, od strane 40 autora (koji su došli iz različitih društvenih slojeva), Biblija ostaje jedna jedinstvena celina od početka do kraja bez kontradiktornosti. Ova jedinstvenost je karakteriše u odnosu na sve druge knjige i dokaz je božanskog porekla reči, pošto je Bog pokrenuo ljude na takav način da su zapisali same Njegove reči.

Drugi unutrašnji dokaz koji pokazuje da je Biblija zaista Božija Reč se vidi u detaljnim proročanstvima koja se nalaze na njenim stanama. U Bibliji se nalazi stotine detaljnih proročanstava koja govore o budućnosti pojedinih nacija uključujući Izrael, o budućnosti određenih gradova, budućnosti čovečanstva kao i o dolasku onog koji će biti Mesija, Spasitelj ne samo Izraela, već svih koji bi poverovali u Njega. Za razliku od proročanstava koja su nađena u drugim religioznim knjigama ili onih koje je pisao Nostradamus, biblijska proročanstva su izuzetno detaljna i nikada se nije desilo da se nisu obistinila. Postoji preko trista proročanstava u vezi sa Isusom Hristom samo u Starom Zavetu. Ne samo da je bilo prorečeno gde će se roditi i u kojoj porodici, već i kako će umreti i da će ustati posle tri dana. Jednostavno nema logičnog objašnjenja kako su se ispunila proročanstva osim božanskim proviđenjem. Ne postoji ni jedna druga religiozna knjiga koja ima toliki obim ili tip proroštva kao što ih Biblija ima.

Treći unutrašnji dokaz božanskog porekla Biblije se vidi u njenoj jedinsvenosti autoriteta i moći.Dok je ovaj dokaz više subjektivan nego prva dva, nije ništa manje moćno svedočanstvo o božanskom poreklu Biblije. Biblija ima jedinstven autoritet, koji ne postoji ni u jednoj drugoj knjizi ikada napisanoj. Ovaj autoritet i moć se najbolje vide u bezbrojnom mnoštvu života koji su se promenili dok su čitali Bibliju. Narkomani su bili isceljeni, homoseksualci su bili oslobođeni kroz nju, odbačeni i premoreni su bili transformisani, okoreli kriminalci su se popravljali, grešnici su bili prekoreni a mržnja se pretvarala u ljubav njenim čitanjem. Biblija poseduje dinamiku trasformirajuće moći koja je jedino moguća zato što je zaista Božija Reč.

Pored unutrašnjih dokaza da je Biblija zaista Božija Reč, takođe postoje i spoljašnji dokazi koji to pokazuju. Jedan od tih dokaza je istoričnost Biblije. Zato što Biblija detaljno daje istorijske događaje, njihova istinitost i tačnost su podložne proveri kao i svaki drugi istorijski dokument. Kroz arheološke dokaze kao i pisana dokumenta, istorijski događaji opisani u Bibliji su bili potvrđeni da su istiniti i tačni iznova i iznova kroz vreme. U stvari, sva arheološka otkrića kao i biblijski manuskripti čine Bibliju jednom od najbolje dokumentovanih knjiga prošlih vremena. Činjenica da Biblija tačno i istinito beleži istorijski ispitane događaje je veliki pokazatelj njene istinitosti kada se radi o religijskim pitanjima i doktrinama što potkrepljuje njenu tvrdnju da je istinska Reč Božija.

Drugi spoljašnji dokaz da je Biblija istinska Božija Reč je integritet ljudi koji su je pisali. Kao što je ranije pomenuto, Bog je koristio ljude iz različitih društvenih slojeva da zapišu Bibliju za nas. Proučavajući živote ovih ljudi, nema razloga da se veruje da nisu bili iskreni i pošteni ljudi. Proučavajući njihove živote i činjenicu da su bili voljni da umru (često mučeničkom smrću) za ono u šta su verovali, vrlo brzo postaje jasno da su ovi jednostavni ali iskreni ljudi zaista verovali da im je Bog govorio. Ljudi koji su pisali Novi Zavet i nekoliko stotina drugih vernika (1 Korinćanima 15:6) su znali istinu svoje poruke zato što su videli i provodili vreme sa Isusom pošto je vaskrsnut iz mrtvih. Promena koja se desila zato što su videli Vaskrslog Isusa je imala ogroman uticaj na ove ljude. Od ljudi koji su se sakrili u strahu, do toga da budu u stanju da umru za poruku koju im je Bog otkrio. Njihovi životi i njihove smrti svedoče o činjenici da je Biblija zaista Božija Reč.

I poslednji spoljašnji dokaz da je Biblija zaista Božija Reč je njena neuništivost. Zbog svoje važnosti i svoje tvrdnje da je Božija Reč, Biblija je pretrpela više ogorčenih napada i pokušaja uništenja nego bilo koja druga knjiga u istoriji. Od ranih Rimskih imperatora kao što je Diklecian, do komunističkih diktatora i ateista i agnostika modernog doba, Biblija je izdržala i nadživela sve svoje napadače i još uvek je najizdavanija knjiga na svetu.

Tokom vremena, skeptici su Bibliju smatrali mitološkom, dok su je arheolozi ustanovili kao istorijsku knjigu. Protivnici su napadali njeno učenje kao primitivno i prevaziđeno, ali njen moral i legalni koncepti i učenja su imali pozitivan uticaj na društva i kulture u celum svetu. Nauka, psihologija i politički pokreti nastavljaju da je napadaju ali ona ipak ostaje istinita i relevantna kao što je bila kada je prvi put pisana. To je knjiga koja je promenila živote bezbroj ljudi i kultura tokom prethodnih 2000 godina. Bez obzira kako su njeni protivnici pokušavali da je napadnu, unište ili diskredituju, Biblija ostaje podjednako jaka, istinita, i relevantna kao i pre napada. Tačnost koja je očuvana uprkos svakom pokušaju da se ona iskvari, napadne ili uništi, je jasno svedočanstvo u korist činjenice da je Biblija zaista Božija Reč. Ne treba da nas iznenađuje da bez obzira kako je Biblija napadana, ona je uvek na kraju izlazila nepromenjena. Na kraju krajeva, Isus je rekao, “Nebo i zemlja će proći, ali moje reči neće proći.” (Marko 13:31). Posle razmatranja ovih dokaza osoba bez sumnje može da kaže “Da, Biblija je zaista Božija Reč.”
Sveto Pravoslavlje
Sveto Pravoslavlje


Назад на врх Go down

Bozja rijec Biblija Empty Re: Bozja rijec Biblija

Порука  Sveto Pravoslavlje 5th December 2009, 18:34

Da li u Bibliji ima greški, protivurečnosti ili nesuglasica?

Odgovor: Ako čitate Bibliju, kao celinu, bez sklonosti da tražite greške – naći ćete da je ona koherentna, dosledna i relatvno laka knjiga za razumevanje. Da, postoje teški odeljci. Da, postoje stihovi koji izgledaju kao da su kontradiktorni. Treba da upamtimo da je Biblija pisana od strane 40 različitih autora u periodu od oko 1500 godina. Svaki autor je pisao različitim stilom, iz različite perspektive, različitom auditorijumu, iz različitih razloga. Mi treba da očekujemo neke razlike! Međutim, razlika nije i protivurečnost. Radi se samo o jednoj greški ako kojim slučajem ne postoji apsolutno niti jedan način na koji stihovi ili odeljci mogu biti usaglašeni. Čak i ako ogdovor nije na raspolaganju upravo sada, to ne znači da odgovor ne postoji. Mnogi su nalazili navodne greške u Bibliji u oblasti istorije ili geografije samo da bi kasnije otkrili da je Biblija tačna, onda kada su dalji arheološki nalazi otkriveni.

Na našoj Engleskoj internet stranici, vrlo često dobijamo pitanja tipa: “Objasnite kako ovi stihovi nisu protivurečni!” Ili: “Gle, evo jedne greške u Bibliji!” Moramo da priznamo da neke od stvari koje ljudi ponekad iznose kao pitanje, su teške za odgovor. Međutim, naš argument je da postoje životni i intelektualno objašnjivi odgovori na svaku navodnu grešku ili protivurečnost u Bibliji. Postoje knjige i internet stanice koje imaju spiskove “svih greški u Bibliji.” Većina ljudi jednostavno dobija svoju “municiju” sa ovakvih mesta – oni sami ne nalaze navodne greške. Postoje isto tako knjige i internet stranice koje pobijaju sve navodne greške. Najtužnija stvar je da većina ljudi koja napada Bibliju, nije istinski zainteresovana za odgovor – sve što oni žele je napad. Mnogi "napdači Biblije" su čak svesni odgovora, ali nastavljaju da koriste iste plitke argumente iznova i iznova.

I onda, šta da uradite ako vam neko priđe sa navodnom Biblijskom greškom? (1) Molite se i potražite u Pismu da li postoji jednostavno rešenje. (2) Napravite neko istraživanje koristeći neke od dobrih biblijskih komentara, knjige za "Odbranu Biblije," i biblijske internet stranice za pretraživanje koje su dostupne. (3) Pitajte svog pastira /vođe u crkvi da vidita da li oni mogu da nađu neko rešenje. (4) Ako i posle preduzetih koraka (1), (2), i (3) nema jasnog odgovora – pouzdajte se u Boga da je Njegova reč istinita i da postoji rešenje koje jednostavno još nije otkriveno (Druga Timoteju 2:15; 3:16-17).
Sveto Pravoslavlje
Sveto Pravoslavlje


Назад на врх Go down

Bozja rijec Biblija Empty Re: Bozja rijec Biblija

Порука  Sveto Pravoslavlje 5th December 2009, 18:38

Pitanje: Da li je Biblija relevantna danas?

Odgovor: Jevrejima 4:12 kaže: “Jer je reč Božija živa, i delotvorna i oštrija od svakog mača s dve oštrice, te doseže do rastavljanja duše i duha, zglavaka i moždine, pa sudi mislima i smeranjima crca.” Dok je Bibliju pisalo više od 40 autora u periodu od više od 1500 godina, njena tačnost i relevantnost ostaju nepromenjeni. Biblija je jedinstveni objektivni izvor svakog otkrovenja koje nam je Bog dao o sebi i o svom planu za ljudski rod.

Biblija sadrži veliki broj informacija o prirodnom svetu koje su potvrđene naučnim posmatranjem i istraživanjem. Neki od ovih odeljaka uključuju Treću Mojsijevu 17:11, Knjigu Propovednika 1:6-7, Jova 36:27-29, Psalam 102:25-27 i Kološanima 1:16-17. Kako se biblijska priča o Božijem planu otkupljenja za ljudski rod razvija, mnogi različiti karakteri su opisani na živopisan način. Na takav način, Biblija pruža veliki broj informacija o ljudskom ponašanju i njegovim tendencijama. Naše svakodnevno iskustvo nam pokazuje da su ove informacije tačnije i da bolje opisuju ljudsko stanje nego bilo koja psihološka knjiga. Mnoge istorijske činjenice zapisane u Bibliji su potvrđene i iz ne biblijskih izvora. Često, istorijska istraživanja pokazuju ogromno slaganje između biblijskih i i ne biblijskih izvora za jedan isti događaj. U mnogim slučajevima, Biblija se smatra istorijski tačnijom.

Međutim, Biblija niti je istorijska knjiga, niti pslihološki tekst, niti naučni dnevnik. Biblija je prikaz koji nam je Bog dao o samom sebi i o tome šta su Njegove želje i planovi za ljudski rod. Najznačajniji deo ovog otkrivenja je priča o našoj odvojenosti od Boga zbog greha, i o načinu na koji je Bog obezbedio obnovljenje našeg zajedništva kroz žrtvu svoga Sina, Isusa Hrista, na krstu. Naša potreba za otkupljenjem se ne menja. Niti Božija želja da nas pomiri sa Sobom.

Biblija sadrži veliki broj tačnih i relevantnih informacija. Najvažnija poruka u Bibliji – otkupljenje – je univerzalna i neprekidno primenjiva za ljudski rod. Božija reč nikada neće biti prevaziđena, potisnuta ili usavršavana. Kultura se menja, zakon se menja, generacije dolaze i odlaze – ali Božija reč je relevantna danas kao i kada je prvi put napisana. Celo Pismo ne mora obavezno da je direktno primenjivo na nas danas, ali celo Pismo sadrži istinu koju mi možemo, i koju treba da primenimo u našim životima danas.
Sveto Pravoslavlje
Sveto Pravoslavlje


Назад на врх Go down

Bozja rijec Biblija Empty Re: Bozja rijec Biblija

Порука  Sveto Pravoslavlje 5th December 2009, 18:40

Pitanje: Kako i kada je sastavljen kanon Biblije?

Odgovor: Izraz "kanon" se koristi da se opišu knjige koje su božanski nadahnute i samim tim pripadaju Bibliji. Ono što je teško u određivanju biblijskog kanona je to da Biblija ne daje listu knjiga koje pripadaju Bibliji. Određivanje kanona je bio proces, vođen od strane Jevrejskih učitelja i rabina a kasnije od ranih Hrišćana. U krajnjoj liniji, Bog je bio taj koji je odlučio koje knjige pripadaju biblijskom kanonu. Jedna kniga Svetog Pisma pripada kanonu od momenta kada je Bog nadahnuo njeno pisanje. Bilo je samo pitanje da Bog ubedi svoje ljudske sledbenike koje knjige treba da se uključe u Bibliju.

U poređenju sa Novim zavetom, bilo je mnogo manje polemike oko kanona Starog zaveta. Jevrejski vernici su prepoznali Božije glasnike, i prihvatili su njihove spise kao nadahnute od Boga. Postojale su neke neporecive debate u pogledu Starozavetnog kanona. Međutim, do 250 god. posle nove ere dolazi do skoro univerzalnog slaganja po pitanju kanona Jevrejskih Spisa. Jedino pitanje ostaju Apokrifi…sa nekim raspravama i diskusijam koje traju i do danas. Većina jevrejskih skolastika smatra Apokrife dobrim istorijskim izvorima i religijskim dokumentima, ali da nisu na istom nivou sa Jevrejskim Spisima.

Za Novi zavet, proces prepoznavanja i sakupljanja počinje u prvim vekovima hrišćanske crkve. Vrlo rano, neke od Novozavetnih knjiga bivaju prepoznate. Pavle prepoznaje Lukine spise da imaju isti autoritetet kao Stari zavet (Prva Timoteju 5:18; vidi takođe Petu Mojsijevu 25:4 i Luka 10:7). Petar prepoznaje Pavlovo pisanje kao Sveto Pismo (Druga Petrova 3:15-16). Neke od knjiga Novog zaveta su kružile među crkvama (Kološanima 4:16; Prva Solunjanima 5:27). Kliment Rimski pominje bar osam knjiga Novog zaveta ( 95. nove ere). Ignacio Antioški priznaje oko sedam knjiga (115. nove ere). Polikarp, učenik Apostola Jovana, priznaje 15 knjiga ( 108. nove ere). Kasnije, Irinej pominje 21 knjigu ( 185. nove ere). Hipolit priznaje 22 knjige ( 170-235. nove ere). Novozavetne knjige koje su izazvale najviše polemike su bile Jevrejima, Jakovljeva, Druga Petrova, Druga Jovanova i Treća Jovanova. Prvi “kanon” je bio Muratorijev Kanon, koji je sastavljen 170. nove ere. Muratorijev Kanon je uključivao sve knjige Novog zaveta osim Jevrejima, Jakovljeve poslanice i Treće Jovanove. Loadikejski sabor 363. nove ere, nalaže da se jedino Stari Novi zavet (sa Apokrifima) i 27 knjiga Novog zaveta mogu čitati u crkvama. Sabor u Hipu (393. nove ere) i Kartaginski sabor (397. nove ere) takođe potvrđuju istih 27 knjiga kao autoritet.

Sabori slede nešto kao dole izlistane principe da bi odredili da li je knjiga Novog zaveta zaista nadahnuta od Duha Svetog: 1) Da li je autor bio apostol ili njegov blizak saradnik? 2) Da li je knjiga prihvaćena od većine Hristovog Tela? 3) Da li knjiga sadrži doslednost doktrine i ortodoksnog učenja? 4) Da li knjiga nosi dokaze o visokom moralu i duhovnim vrednostima koje odslikavaju delo Duha Svetog? Iznova, suštinski je bitno da se upamti da crkva nije ta koja je odredila kanon. Ni jedan sabor rane crkve nije odlučio šta je kanon. Jedino Bog, i samo Bog je bio taj koji je odredio koje knjige pripadaju Bibliji. Radilo se samo o tome da Bog ubedi svoje sledbenike u ono što je On već odlučio. Ljudski proces prikuplanja knjiga nije bio savršen, ali je Bog, u svojoj suverenosti, uprkos našem neznanju ili tvrdoglavosti, doveo ranu crkvu do toga da prepozna knjige koje je On nadahnuo.
Sveto Pravoslavlje
Sveto Pravoslavlje


Назад на врх Go down

Bozja rijec Biblija Empty Re: Bozja rijec Biblija

Порука  Sveto Pravoslavlje 5th December 2009, 18:41

itanje: Šta to znači da je Biblija nadahnuta?

Odgovor: Kada ljudi kažu da je Biblija nadahnuta, pod tim podrazumevaju činjenicu da je Bog natprirodno uticao na ljude, autore Pisma, na takav način, da ono što su napisali je bila sama Božija reč. U kontekstu Pisma, reč nadahnuće jednostavno znači “Bog-Udahnuo.” Nadahnuće nam komunicira da je Biblija zaista Božija reč, i čini Bibliju jedinstvenom među svim drugim knjigama.

Dok postoje različita mišljenja do koje mere je Biblija nadahnuta, nema sumnje da Biblija sama po sebi tvrdi da je svaka reč, u svakom delu Biblije, nadahnuta od Boga (Prva Korinćanima 2:12-13; Druga Timoteju 3:16-17). Ovaj pogled na Pismo se obično zove “potpuno doslovno” nadahnuće. To znači da se nadahnuće odnosi na same reči (doslovno nadahnuće), a ne samo na koncept ili ideje; i da se nadahnuće odnosi na sve delove Pisma i na sve teme Pisma (potpuno nadahnuće). Postoje ljudi koji veruju da su samo neki delovi Biblije nadhnuti, ili samo misli ili koncept koji se odnosi na religiju da su nadahnuti, ali ovakav pogled na nadahnuće propušta ono što Biblija tvrdi sama po sebi. Potpuno doslovno nadahnuće je osnovna karakteristika Božije reči.

Do koje mere se proteže nadahnuće jasno se može videti u Drugoj Timoteju 3:16-17: “Sve Pismo je bogonadahnuto i korisno za pouku, za karanje, za popravljanje, za odgajanje u pravednosti, da Božiji čovek bude savršen, pripravljen za svako dobro delo.” Ovaj stih nam kaže da je Bog nadahnuo celo Pismo i da je to korisno za nas. Nisu nadahnuti samo neki delovi Biblije koji se odnose na religijske doktrine, već je svaki deo, od Prve Mojsijeve do Otkrivenja, Božija reč. Zato što je nadahnuto od Boga, Pismo je samim tim autoritet kada se radi o uspostavljanju doktrine i potpuno je dovoljno da nauči čoveka kako može da ima ispravan odnos sa Bogom, “odgajanje u pravednosti.” Biblija ne samo da tvrdi da je nadahnuta od Boga, več da ima sposobnost da nas promeni i da nas učini “savršenim,” potuno pripremljenim za dobro delo.

Drugi stih koji se odnosi na nadahnuće Pisma je Druga Petrova 1:21. Ovaj stih nam kaže da “nikad proroštvo ne bi čovečijom voljom, nego su Duhom Svetim nošeni sveti ljudi govorili od Boga.” Ovaj stih nam pomaže da shvatimo da iako su ljudi napisali Pismo, reči koje su pisali su bile same Božije reči. Iako je Bog koristio ljude i njihove različite ličnosti i stilove pisanja, Bog je bogonadahnuo svaku reč koju su napisali. Sam Isus je potvrdio potpuno doslovno nadahnuće Pisma kada je rekao: "Ne mislite da sam došao da razrešim zakon i proroke; nisam došao da razrešim nego da ispunim. Jer zaista vam kažem, dok ne prođe nebo i zemlja, neće ni jedno iota ili jedna crtica od zakona nestati, dok se sve ne zbude (Matej 5:17-18). U ovim stihovima, Isus podvlači tačnost Pisma do najmanjeg detalja i do najsitnijg znaka interpunkcije – zato što je to reč Božija.

Zato što je celo Pismo nadahnuta Božija reč, možemo isto tako da zaključimo i da je nepogrešiva i autoritativna. Ispravan pogled na Boga vodi jednu osobu ka ispravnom pogledu ka Njegovoj reči. Zato što je Bog svemoćan, sveznajući i potpuno savršen, Njegova reč će po svojoj prirodi imati iste karakteristike. Isti stihovi koji uspostavljaju osnovu za nadahnuće Pisma su isti stihovi koji uspostavljaju osnovu za nepogrešivost i autoritet. Bez sumnje, Biblija je ono što i tvrdi da jeste – neporeciva, autoritativna Božija reč čovečanstvu.
Sveto Pravoslavlje
Sveto Pravoslavlje


Назад на врх Go down

Bozja rijec Biblija Empty Re: Bozja rijec Biblija

Порука  TruthSeeker 6th December 2009, 04:01

Скроз добар текст брате мој у Христу...
А да ли си читао књигу пророка Еноха...
Ја ти је срдачно препоручујем, и у њој јасно можемо видети, како су пали анђели постали пали!
TruthSeeker
TruthSeeker


Назад на врх Go down

Bozja rijec Biblija Empty Re: Bozja rijec Biblija

Порука  Sveto Pravoslavlje 6th December 2009, 04:24

e hvala bogu brate da si je makar ti citao,o ja sam je procitao i u nekim mojim postovima na ovom forumu sam preporucio knjigu proroka enoha a OSTALE TEME sam postavio premudrosti solomonove,ako neko cita premudrosti solomonove moze jasno videti da je solomon posto i sam spada u proroke jasno u 2 glavi predvideo ljude kao sto su danasnji ateisti,evolucionisti,marksisti itd.procitaj premudrosti solomonove makar 2 glavu i reci mi sta mislis o tome....hvala unapred brate.... :lol:
Sveto Pravoslavlje
Sveto Pravoslavlje


Назад на врх Go down

Bozja rijec Biblija Empty Re: Bozja rijec Biblija

Порука  TruthSeeker 6th December 2009, 04:31

Sveto Pravoslavlje ::e hvala bogu brate da si je makar ti citao,o ja sam je procitao i u nekim mojim postovima na ovom forumu sam preporucio knjigu proroka enoha a OSTALE TEME sam postavio premudrosti solomonove,ako neko cita premudrosti solomonove moze jasno videti da je solomon posto i sam spada u proroke jasno u 2 glavi predvideo ljude kao sto su danasnji ateisti,evolucionisti,marksisti itd.procitaj premudrosti solomonove makar 2 glavu i reci mi sta mislis o tome....hvala unapred brate.... :lol:

Слава и хвала Господу Богу на томе брате мој у Христу. Прочитао сам премудрости Соломонове пре неколико месеци, а да ли си ти прочитао Премудрости Сирахове....
Ако не можеш да нађеш, поставићу је....
Слава Господу Исусу Христу у векове векова...
TruthSeeker
TruthSeeker


Назад на врх Go down

Bozja rijec Biblija Empty Re: Bozja rijec Biblija

Порука  Sveto Pravoslavlje 6th December 2009, 04:34

postavi sirahove taman njih nisam samo molim te procitaj pazljivo premudrosti solomonove 2 glava i reci mi kako ono tumacis....postavio sam ih na temu OSTALE TEME....hvala unapred Laughing
Sveto Pravoslavlje
Sveto Pravoslavlje


Назад на врх Go down

Bozja rijec Biblija Empty Re: Bozja rijec Biblija

Порука  TruthSeeker 6th December 2009, 04:36

Ево брате мој постављам прво премудрости Сирахове, па се бацам на читање....
TruthSeeker
TruthSeeker


Назад на врх Go down

Bozja rijec Biblija Empty Re: Bozja rijec Biblija

Порука  TruthSeeker 6th December 2009, 05:36

Sveto Pravoslavlje ::e hvala bogu brate da si je makar ti citao,o ja sam je procitao i u nekim mojim postovima na ovom forumu sam preporucio knjigu proroka enoha a OSTALE TEME sam postavio premudrosti solomonove,ako neko cita premudrosti solomonove moze jasno videti da je solomon posto i sam spada u proroke jasno u 2 glavi predvideo ljude kao sto su danasnji ateisti,evolucionisti,marksisti itd.procitaj premudrosti solomonove makar 2 glavu i reci mi sta mislis o tome....hvala unapred brate.... :lol:

У потпуности се са тобом брате слажем да је у 2. глави од стиха 1-11 управо то што си и ти написао да се то односи на атеисте и еволуционисте, а од стиха 12- 20 мислим да говори о фарисејима када су сумњали да је Господ Исус Христос син Божији, затим када Господа назива својим Оцем, фарисеји су тврдили да хули на Бога.(сличе ствари се дешавају и у Давидовим псалмима и јеванђељу - када Господ Исус Христос каже, тако је писано за мене у пророцима)
TruthSeeker
TruthSeeker


Назад на врх Go down

Bozja rijec Biblija Empty Re: Bozja rijec Biblija

Порука  Sveto Pravoslavlje 6th December 2009, 05:59

Knjiga Proroci govore nudi još jedan pogled na tumačenje velikih proročkih tekstova –Knjige proroka Danila, Otkrovenja sv. Jovana Bogoslova i drugih. Nepridržavajući se bilo koje crkvene dogme, u njoj su data mišljenja najvećih današnjih i bivših tumača Biblije bez obzira iz koje religije potiču. Knjiga je pisana sa ciljem da se dokuči najuže jezgro istine koje je nesumnjivo sadržano u Bibliji. Ne treba zaboraviti da je Biblija – Knjiga nad knjigama i da su proročanstva sadržana u njoj najtačnija i sa njima se ne mogu porediti ni jedna druga.
Knjiga Proroci govore podsjeća čitaoca na brojna već do sada ispunjena proročanstva kao i o načinu na koji se trebaju ispiniti ona koja to još nijesu. Tako je u njoj proročkim nadahnućem opisan razvoj današnjih događanja koja će ovaj naraštaj uvesti u Treći svjetski rat. Takođe je na osnovu biblijskih tekstova opisan i tok toga rata kao i njegov kraj.
Tako knjiga Proroci govore daje odgovore na sljedeća pitanja:

HOĆE LI BITI TREĆI SVJETSKI RAT?
HOĆE LI SE FORMIRATI ISTOČNI BLOK?
KO ĆE BITI POBJEDNIK?
HOĆE LI ARAPI POBITI TREĆINU LJUDI NA ZEMLJI? (KOJIH?)
HOĆE LI AMERIKA USPOSTAVITI NOVI SVJETSKI POREDAK?
KO SU “ČETIRA ANĐELA SA RIJEKE EUFRATA”?
KAKVA NAS SUDBINA ČEKA?
POSLJEDNJA BITKA VELIKIH SILA.
KO SU JAHAČI APOKALIPSE?
SUDNJI DAN KO ĆE DA IŠČEKA?
Sveto Pravoslavlje
Sveto Pravoslavlje


Назад на врх Go down

Bozja rijec Biblija Empty Re: Bozja rijec Biblija

Порука  Sveto Pravoslavlje 6th December 2009, 06:04

Ispunjena biblijska proročanstva

Pouka 3


Isaija 52,13-53,12; Daniel 2; Matej 24,24; Ivan 13,19.

Ispunjena proročanstva su često bila važna pomoć u izgradnji vjerovanja u Bibliju kao nadahnutu Božju riječ. Ovog tjedna imamo priliku razmatrati Biblijska proročanstva i vidjeti njihovu prirodu i kako nas ona mogu ohrabriti i ojačati našu vjeru.POZADINA

Ispunjena proročanstva su snažan pokazatelj i dokaz da je Bog autor Biblije. Kada ih pogledamo mi u njima vidimo svrhu i kontrolu. Ako bi se samo jedno proročanstvo pokazalo netočnim, onda bi se time pokazalo da Bog nije pravi Bog, jer Stvoritelj svih stvari, uključujući i vremena, ne može pogriješiti u otkrivanju budućnosti.
Pogledajmo neka od biblijskih proročanstava čije se ispunjenje već pokazalo, ali i neka čije ispunjenje tek očekujemo.


Danilo 2
Metalni kip iz Daniela 2 sadrži u sebi jedno nevjerojatno proročanstvo. Ono nam daje prikaz svjetskih kraljevstava po savršenom redu: Babilon, Medo-Perzija, Grčka, Rim, podijeljeno Rimsko kraljevstvo, i konačno, Kristov dolazak. Točno se tako i dogodilo kako je Bog rekao.

Nevjerojatno je da osoba, u svojoj snazi i sposobnostima, točno predvidi koje će kraljevstvo vladati nad drugim, stotinama godina prije nego se dogodi. Možda nije toliko neobično što je Daniel najavio dolazak Medo-Perzije, koja je u to vrijeme bila jedna sila u usponu. Ali, posve je nevjerojatno spominjanje Grčke, koja je tada tek okupljala plemena. A tek spomen Rimskog kraljevstva, koje u Danielovo doba nije bilo ništa drugo do jedno obično selo.

Možda je ovo proročanstvo bilo smiješna zamisao, čak i za samog Daniela u početku. Ali, Daniel je vjerno prenio ovu Božju objavu. Kako ovo proročanstvo djeluje na nas danas? Ono treba učvrstiti našu vjeru u Božju riječ. Ono sugerira da su i ostala biblijska proročanstva pouzdana.


Mesijanska proročanstva
Stari zavjet predviđa dolazak Mesije što se tako jasno i precizno ispunilo u osobi Isusa Krista, da su i sam Isus i apostoli koristili ta proročanstva kako bi dokazali da je Isus zaista Mesija. Ima više od stotinu takvih proročanstava.

Netko može reći da je Isus poznavao ta proročanstva i da je mogao utjecati da se mnoga od njih ispune u njegovom životu. Možda. Ali, sigurno nije mogao utjecati da se sva proročanstva o Mesiji ispune u njegovom životu. Naprimjer, sigurno nije mogao utjecati na način, vrijeme i mjesto svog rođenja. Sigurno nije mogao utjecati ni na reakcije drugih ljudi koji su ga izdali, osudili, razapeli, proboli mu rebro i sahranili u grob bogatog čovjeka.

Dr. Peter Stoner, bivši voditelj Odjela za matematiku, astronomiju i inženjering pri Pasadena Collegeu, u Kaliforniji, je izračunao da ako se uzme samo osam proročanstava o Mesiji, šanse da se svih osam ispune u jednoj osobi su 1:100,000,000,000,000,000. Kakve su onda šanse da se više od stotinu proročanstava ispune u jednoj osobi? A upravo se to dogodilo.

Zašto su toliko precizno bila dana pretkazivanja o Kristovom rođenju, životu i smrti? Bog je dao neoborivi dokaz svima koji će pažljivo čitati i proučavati ove činjenice koje pokazuju da se Njegovim proročanstvima može vjerovati.


Isusov drugi dolazak
Možemo zaključiti da, kao što su se do u detalje ispunila proročanstva o Isusovom prvom dolasku, tako će se točno ispuniti i proročanstva o Njegovom povratku.

Netko je izračunao da je 319 stihova u Novom zavjetu posvećeno Kristovom ponovnom dolasku. Sam Isus je u više navrata ponovio ovo obećanje. Konačni dolazak Gospodinov je najavljen kao vrhunac svega, vrhunac poslije kojeg više nema povratka. Duboka čežnja za drugim Kristovim dolaskom osjeća se u svim dijelovima Novoga zavjeta.

Vjerovanje u drugi Hristov dolazak na razne načine utiče na život hrišćanina. Ne samo da se to vjerovanje odražava na njegov svakodnevni život, već predstavlja i motivaciju za njegovo svjedočenje i duhovno pripremanje za taj veliki dan, bez obzira na prividno odlaganje ispunjenja tog značajnog proročanstva.

John S. Nixon kaže: "Bog koji ne može lagati progovorio je i rekao: Isus ponovno dolazi. Obećanje ne može a da se ne ispuni, ali ne zato što mi u to vjerujemo. Obećanje je pouzdano zato što je Bog Bog i ne može negirati sebe (2. Timoteju 2,13). Prve riječi Biblije su 'u početku Bog', a Matej 24 nas uvjerava da je 'na kraju Bog'. Svijet nije stvoren slučajno, niti će njegov kraj biti proizvod slučaja. Mi imamo sigurnost zato što obećanje ima svoj izvor u Bogu."


Kakva je tvoja reakcija na ovakve dokaze koje nam Bog puža? U Knjizi proroka Isaije, sam Bog tvrdi da je On stvorio sve stvari (44,24), pa onda proizlazi da je On Stvoritelj i vremena. Ono je pod Njegovom kontrolom, a samim time je i budućnost u Njegovim rukama. Stoga će Bog biti uvijek u pravu u pogledu onoga što će se dogoditi u budućnosti.ZA RAZMIŠLJANJE

Što Biblija misli kada spominje pojam "proročanstvo"?
Koja je razlika između biblijskih proročanstava i današnjih modernih predviđanja budućnosti? Jedna od razlika je i ta što su biblijska proročanstva usmjerena na Božje planove i ciljeve, a ne na udar neke komete ili invaziju marsovaca.
Da li i kako proročanstva potvrđuju nadahnuće Biblije?
Zašto se proročanstva ponekad čine tako teškim za razumjeti?
Proročanstva su često bila korištena kao metoda privlačenja ljudi na neka evanđeoska predavanja. Što onda Pavao misli kad kaže u 1. Korinćanima 14,22 da su proročanstva za vjernike, a ne za one koji ne vjeruju?
Koja je svrha proročanstava? Da li nam Bog preko njih daje neku vrstu "kristalne kugle" koja treba zadovoljiti našu znatiželju za otkrivanjem budućnosti? Ili proročanstva imaju drugu svrhu?
Proročanstvo iz Daniela 2 je često puta početno predavanje na mnogim evangelizacijama. Kako možemo kroz ove događaje izraziti svoje povjerenje u Boga?
Kako ovo proročanstvo zvuči danas u post-modernom svijetu? Kakvu ulogu ono danas ima?
Da li su starozavjetna proročanstva potvrdila Isusa kao Mesiju, ili je Isus potvrdio proročanstva? Ili se dogodilo i jedno i drugo?
Mnogi su pogrešno shvatili proročanstva o Isusovoj ulozi pri Njegovom prvom dolasku, pa su zbog toga željeli da Njegova crkva bude nešto sasvim drugo od onoga što je On želio. Što možemo danas pogrešno razumjeti u vezi s Isusom i Njegovom ulogom u svijetu?
S obzirom da Isus u Mateju 24 jasno kaže da se ne može znati točno vrijeme Njegova dolaska i da će on biti iznenađujući kao i provala lopova, na koji najbolji način možemo govoriti o proročanstvima posljednjega vremena?
Živimo u vremenu kada smo okruženi raznim predviđanjima budućnosti i proročanstvima, a koja su se često puta pokazali netočnima. Kako možemo biti sigurni da i biblijska proročanstva nisu samo hrpa smiješnih nagađanja o budućnosti?
Kako bi odgovorio nekome tko tvrdi da biblijska proročanstva nisu točna i nisu nadahnuta?
Adventisti nisu jedini hrišćani koji se zanimaju za biblijska proročanstva. I drugi hrišćani, raznih vjerovanja i religijskih pozadina u mnogim događajima u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti vide ispunjenja biblijskih proročanstava. U njihovom tumačenju postoje veće ili manje razlike. Kako možemo znati da su naša tumačenja tačnija od drugih tumačenja?
Poslije proučavanja ove teme, što možemo navesti kao odgovor na pitanje o tome kakve koristi vidimo u proučavanju proročanstava?
Kako se ona odnose na vas? Kako se odražavaju na vaš duhovni život i vjerovanja?
Bog poznaje budućnost. Bog poznaje našu budućnost. To znači da On ima plan za nas, čak iako mi najčešće ni ne znamo kakav je to plan. Utješno je znati da smo u rukama Onoga koji nas toliko voli da je za nas dao i svoga Sina da umre za nas.


Последњи пут изменио Sveto Pravoslavlje дана 7th December 2009, 18:37. изменио укупно 3 пута.
Sveto Pravoslavlje
Sveto Pravoslavlje


Назад на врх Go down

Bozja rijec Biblija Empty Re: Bozja rijec Biblija

Порука  Sveto Pravoslavlje 6th December 2009, 16:52

Da li mogu vjerovati Bibliji?

Uvod

Kako da znamo da je Biblija koju danas posjedujemo bar približno slična originalu? Zar nijesu razni ljudi koji su prepisivali spise kroz vijekove mogli neke stavove umetnuti ili druge izbrisati ili uljepšati zapise, tako da do danas prava poruka Biblije ostane nepoznata? Ovo su neka od pitanja koja se često postavljaju sa ciljem da diskredituju temelj na kome počiva čitava hrišćanska vjera.

Tri greške koje se trebaju izbjeći:

Ne prihvataj zdravo-za-gotovo nadahnuće i nepogrješivost Biblijskih spisa ako želiš da dokažeš njihovo nadahnuće i nepogrješivost. Na zastupaj stav da je Biblija nadahnuta ili nepogrješiva samo zato što se to tako tvrdi. To je cirkularno rezonovanje.
Kada razmatraš originalne spise, zaboravi na sadašnju formu Biblije i smatraj ih onim što oni jesu - grupom drevnih pisanih izvora.
Ne počinji sa modernim "autoritetima" da bi se zatim okrenuo dokumentima koji treba da pokažu da li su autoriteti u pravu ili ne. Počni sa samim dokumentima.
Procedura provjeravanja valjanosti dokumenta

K. Sanders navodi tri testa za provjeru pouzdanosti koji se upotrebljavaju u opštoj istoriografskoj i literarnoj kritici:

bibliografski test (npr. uporediti tekst originalnog zapisa sa kopijama ili rukopisima tog istog teksta koje danas posjedujemo)
unutrašnji dokaz (šta taj spis tvrdi za sebe)
spoljašnji dokaz (kako se sadržaj datog teksta slaže ili potsjeća na činjenice, datume, ličnosti o kojima govore drugi spisi iz istog vremena)
Mozda je ovdje značajno pomenuti da je Sanders profesor vojne istorije, a ne teolog. On je koristio ova tri testa u svom proučavanju istorije vojnih dešavanja.

Razmotrićemo bibliografski ili tekstualni dokaz za pouzdanost Biblije:

Stari zavjet
Ključno pitanje koje se postavlja u ovom proučavanju i Starog i Novog zavjeta je:" Da li možemo da rekonstruišemo spise dovoljno dobro iz najstarijih pisanih dokumenata, iako ne posjedujemo originalni rukopis ili odlomke Biblije, tako da dobijemo istinitu, neiskrivljenu sliku o ljudima koji su postojali, mjestima i događajima?

Pisar
U drevno doba, biti pisar je bilo profesionalno zanimanje. Nijesu postojale stamparije pa su ljudi obučavani da prepisuju dokumenta. Taj zadatak je obično povjeravan nekom pobožnom Jevrejinu. Pisari su vjerovali da se susreću sa samom Božijom Riječju i zbog toga su bili izuzetno oprezni u prepisivanju. I nijesu olako zapisivali stvari. Najranija kompletna kopija hebrejskog Starog zavjeta datira iz 900te godine.

Mazoretski tekst
Početkom desetog vijeka (916. godine), postojala je grupa Jevreja koji su se nazivali Mazoreti. Ovi Jevreji su bili jako precizni u prepisivanju. Tekst koji su imali bio je ispisan velikim slovima bez znakova interpunkcije i bez podjele po paragrafima. Mazoreti bi na primjer prepisivali Knjigu proroka Isaije i kada bi završili prepisivanje izbrojali bi slova. Potom bi pronasli koje je slovo u sredini knjige, i ako se ne bi poklopilo, pravili bi novu kopiju. Sve kopije hebrejskog teksta iz ovog perioda koje danas postoje pokazuju iznenađujuću podudarnost. Poređenja Mazoretskog teksta sa ranijim latinskim i grčkim verzijama takođe su dokazala da je prepisivanje rađeno vrlo pažljivo sa jako malim odstupanjima u toku razdoblja od 100. godine prije Hrista do 900. godine. Međutim, danas posjedujemo jako malo starih dokumenata pisanih na hebrejskom koji bi se mogli uporediti sa mazoretskim tekstom iz desetog vijeka.

Svici Mrtvog mora
1947. godine jedan mladi stočar Beduin pronašao je jako čudane glinene sudove u pećinama na obali Mrtvog mora. U sudovima su bili kožni svici. Otkriće ovih svitaka iz Mrtvog mora iz Qumran je pozdravljeno kao izuzetno arheološko otkriće dvadesetog vijeka. Svici su otkrili da se u toj dolini od 150.godine prije Hrista do 70. godine širila zajednica monarha koji su se bavili poljoprivredom. Vjeruje se da su, kad su vidjeli da Rimljani napadaju zemlju, oni stavili svoje dragocjene i dugo čuvane kožne svitke u sudove a zatim ih sakrili u pećinama u liticama sjevero-zapadno od Mrtvog mora.

Ti svici sadrže kompletnu kopiju Knjige proroka Isaije, djelove kopije knjige proroka Isaije koji sadrze veliki dio knjige (Isaija 38:6) i segmente gotovo svih knjiga Starog zavjeta. Najveći dio segmenata odnosi se na sadržaj knjige proroka Isaije i na Petoknjižje (Postanje, Izlazak, Levitski zakoni, Brojevi i Ponovljeni zakoni). Tu su takođe nađene i Prva i Druga knjiga Samuilova, doduše kao pocijepana kopija, kao i čitava dva poglavlja Knjige proroka Avakuma. Pored toga, tu je pronađeno i veliki broj nebiblijskih svitaka koji se odnose na osnivanje te zajednice.

Ovi dokumenti potiču iz oko 100. godine prije Hrista. Značaj ovog otkrića, a posebno kopije knjige proroka Isaije, prepoznao je Merrill F. Unger kada je rekao: "Ova komletna kopija knjige proroka Isaije je sa razlogom izazvala oduševljenje, jer je to prvi veliki Biblijski rukopis tako velike starosti koji će biti obnovljen. Posebno oduševljava činjenica da je ovaj rukopis stariji hiljadu godina od najstarijeg hebrejskog teksta koji je sačuvan u mazoretskoj tradiciji.

Najveći značaj ovih Qumran dokumenata je u tome što su pružila mogućnost da se sa njima porede Mazoretski hebrejki tekstovi i da se na osnovu toga utvrdi njihova valjanost. Na osnovu tog proučavanja, ako bi se našle, u tekstovima koji se mogu porediti, male ili nikakve razlike, moglo bi se pretpostaviti da su Mazoretski pisari bili isto tako vjerni u prepisivanju i ostalih Biblijskih tekstova koji se u ovom istraživanju nijesu mogli porediti sa Qumran dokumentima.

Šta se zaključilo? Poređenje Qumran rukopisa Knjige proroka Isaije sa Mazoretskim tekstom pokazala je se izuzetno poklapaju: "Poređenje Knjige proroka Isaije glave 53 pokazalo je odstupanje u samo 17 slova od Mazoretskog teksta. Od toga 10 slova predstavljaju samo razlicito zapisivanje jedne iste riječi, tako da ne mijenjaju značenje riječi. Četiri slova predstavljaju jako male razlike koje imaju više stilistički nego sadržinski značaj, kao što je na primjer prisustvo veznika. Preostala 3 slova po kojima se rukopisi razlikuju su slova za označavanje hebrejske riječi "svjetlost". Ova riječ je pridodata tekstu nakon "oni će vidjeti" u jedanaestom stihu. Od 166 riječi koje su sadržane u ovom poglavlju samo se ova jedna riječ može dovesti u pitanje a ni ona uopšte ne mijenja značenje odjeljka. Naučnici su objasnili da je ovo bilo tipično za čitav rukopis knjige proroka Isaije.

Septuaginta
Grčki prevod Starog zavjeta koji se naziva Septuaginta, takođe dokazuje preciznost prepisivača od kojih imamo Mazoretski tekst. Septuaginta se često označava kao LXX jer ju je navodno uradilo sedamdeset hebrejskih naučnika u Aleksandriji oko 200. godine prije Hrista. Ispostavilo se da je LXX gotovo bukvalan prevod sa hebrejskog i rukopisi sa kojima danas raspolažemo su u stvari jako dobre kopije originalnog prevoda.

U svojoj knjizi "Da li se Bibliji može vjerovati" Laid Harris je zaključio: "Sada možemo biti sasvim sigurni da su oni koji su prepisivali Stari zavjet to radili veoma pažljivo i precizno, čak i daleke 225. godine prije Hrista ... zaista, bila bi ishitrena svaka sumnja i poriocanje toga da danas posjedujemo Stari zavjet koji je jako sličan onome koji je imao Jezdra kada je propovijedao Božiju riječ onima koji su se vratili iz Vavilonskog ropstva."

Novi zavjet
Dokaz grčkog rukopisa:
Danas postoji očuvano preko 4,000 različitih drevnih grčkih rukopisa, pisanih na različitim materijalima, koji sadrže čitav Novi zavjet ili njegove djelove.

Papirusi i pergamenti:
U ranom razdoblju hrišćanstva za pisanje se najviše koristio papirus. Jako izdržljivi trščani štapovi iz doline Nila su lijepljeni jedan za drugi, slično šperploči, a zatim su ostavljani da se osuše na suncu. U dvadesetom vijeku su otkriveni ostaci mnogih dokumenata (kako biblijskih tako i nebiblijskih) koji su pisani na papirusu, i to naročito u zemljama sjeverne Afrike i Srednjeg Istoka.

Drugi materijal koji se koristio bio je pergament. Pravljen je od ovčije ili kozje kože i bio je u širokoj upotrebi do kraja srednjeg vijeka kada je zamijenjen papirom. To je bio jako rijedak i skup materijal i stoga je korišten skoro isključivo za pisanje važnih dokumenata.
Primjeri:

Codex Vaticanus i Codex Siniaticus
Ovo su dvije izvanredne kopije čitavog Novog zavjeta koje su pisane na pergamentu a koje potiču iz četvrtog vijeka ( 325-450. god.)

Stariji papirusi
Još stariji od Vaticanus-a i Sanaticus-a su fragmenti i kopije na papirusu djelova Novog zavjeta. Posebno dragocjeni su Cheaster Beatty papirus (P45,P46,P47) I Bodmer papirus II, XIV, XV (P46, P75).

Samo iz ovih pet rukopisa možemo sastaviti čitava Jevanđelja po Luki i Jovanu, Poslanicu Rimljanima, Prvu i Drugu poslanicu Korinćanima, poslanice Galatima, Efescima, Filipljanima Jevrejima i djelove Jevanđelja po Mateju i Marku, Djela apostolska i Otkrovenje. Pri tom samo nedostaju pastoralne poslanice (Poslanica Titu i Prva i Druga poslanica Timoteju) i od opštih poslanica: Poslanica apostola Jakova, Prva i Druga poslanica apostola Petra, kao i Prva, Druga i Treća poslanica apostola Jovana.

Najstariji odlomci
Možda najstariji očuvani dio Pisma je dio kodeksa na papirusu koji sadrži Jevanđelje po Jovanu 18:31-33 i 37. Naziva se Rylandsov papirus (P52) i datira iz 130. godine a pronađen je u Egiptu. Rylandsov papirus je primorao kritičare da u prvom vijeku vrate četvrto jevanđelje i da se odreknu tvrdnje da njega nije mogao napisati apostol Jovan.

Na ovaj način dokazujući na osnovu rukopisa mogu se povezati postojeći djelovi papirusa i pergamenata i kopije Novog zavjeta sve do gotovo prvog vijeka.

Verzije (prevodi)

Pored postojećih grčkih rukopisa, postoji još preko 1000 kopija i djelova Novog Zavjeta na sirijskom, koptskom, armenijskom, gotskom i etioskom jeziku kao i oko 8000 kopija na latinskom, pri čemu neke datiraju iz perioda Jeromovog originalnog prevoda iz 384-400. godine.

Crkveni oci
Još stariji dokaz novozavjetnog teksta se nalazi u hiljadama citata pronađenih u djelima crkvenih otaca (to su bili sveštenici u ranom razdoblju hrišćanstva, u periodu od 100-450. godine), koji su bili sljedbenici apostola i koji su vodili crkvu, počevši sa Klimentom iz Rima.

Takođe je zaključeno da bi se čitav Novi zavjet, ukoliko bi svi Novozavjetni rukopisi i gore pomenute verzije odjednom nestali, mogao obnoviti na osnovu navoda crkvenih otaca, sa izuzetkom nekih petnaest do dvadeset stihova.

Poređenje
Dokaz o ranom postojanju novog zavjeta je sasvim jasan. Bogatstvo dokumenata za Novi zavjet postaje još značajnije ukoliko ga poredimo sa ostalim starim dokumentima koje smo prihvatili bez puno zapitkivanja.
Sveto Pravoslavlje
Sveto Pravoslavlje


Назад на врх Go down

Bozja rijec Biblija Empty Re: Bozja rijec Biblija

Порука  Sponsored content


Sponsored content


Назад на врх Go down

Назад на врх


 
Permissions in this forum:
Не можете одговорити на теме у овом форуму