АПОСТОЛСКИ ЦЕНТАР 888 ФОРУМ
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

Антихрист и последња времена

Страна 3 of 3 Previous  1, 2, 3

Go down

Антихрист и последња времена - Page 3 Empty Re: Антихрист и последња времена

Порука  Чувар Православља on 18th October 2011, 10:36

LEPOTE CARSTVA BOŽJEG

Gospod opet stade na zemlju, zasađenu prekrasnim voćkama i mnoštvom
drugog divnog i prekrasnog drveća, koga se čovek ne može nagledati. Ja upitah
moga anđela vodiča: kako će biti Carstvo Božje i da li može biti nešto lepše od
ovoga? Na ovo pitanje anđeo mi odgovori: ne znaš šta govoriš! Eto, to je zemlja
mira o kojoj Gospod govori u svome Jevanđelju: "Blaženi su krotki jer će naslediti
zemlju". A nebesko Carstvo, koje nije moguće opisati i iskazati, mnogo je lepše.
Gospod ponovo pogleda na zemlju, a ona se u taj čas pokri svakojakim
zelenilom i krasotom, kojoj sam se u čudu divio.
Potom po svoj zemlji potekoše dve velike reke. Jedna je bila napunjena čistim i
slatkim medom, a druga mlekom, i mleko se ne pomeša sa medom. Reke su
tekle na sve strane i napajale korenja od drveća. Posle toga videh kako proleću
ptice, nebeske, lepe i svakojake vrste, koje je nemoguće opisati. Napuniše sav
vrt i počeše da pevaju čudnim glasovima, da ih se nikada naslušati ne bi mogao.
I nije moguće iskazati lepotu njihovih pesama, koje su se do neba uzdizale.
Posle toga stade Gospod na visinu nebesku, odakle su silazili anđeli i mnoštvo
Sila nebeskih, koje su nosile sa sobom veliki Grad, Novi Jerusalim, kome je
tvorac sam Bog, u Svetoj Trojici proslavljeni. I namestiše Grad na Istok, po
sredini je bio raj Edemski, a unaokolo sveti anđeli Božji. Vrata na tom Gradu
svetlela su se kao sunce. Zatim anđeli zatrubiše i sva stvorenja Božja, nebeska i
zemaljska, počeše slaviti Boga. Sve su to gledali i slušali oni sa leve strane, i
među njima ču se glas: o nepokajani bezakonici, zloga i tvrdoga srca, lenjivi i
neverni, nedostojni i prokleti, kakvoga se blaga i lepote mi lišismo i izgubismo ga;
kakvo zlo nas postiže za naša prljava i zla dela! Tada Gospod Isus Hristos usta
sa prestola svoga, i reče onima koji su Mu stajali s desne strane tihim glasom:
dođite blagosloveni Oca mojega i ljubljeni Moji, uđite u radost obećanu vam od
Gospoda Boga vašeg. To čuše i oni sa leve strane i počeše odmah da proklinju
sebe, jer ničega strašnijeg i težeg od toga za njih nema.
Чувар Православља
Чувар Православља


Назад на врх Go down

Антихрист и последња времена - Page 3 Empty Re: Антихрист и последња времена

Порука  Чувар Православља on 18th October 2011, 10:36

NAGRAĐIVANjE PRAVEDNIKA I UVOĐENjE U GRAD

Prva pođe Hristu, od onih sa desne strane, Presveta Bogorodica, čije je lice sijalo
kao sunce u svoj sili svojoj. Dođe blizu Gospoda i pokloni Mu se. A Gospod je
susrete, prikloni svoju Prečistu glavu i reče joj: uđi sveta moja Mati u radost Sina
svog, jer je sve ovo dostojanje tvoje. A ona se smireno pokloni Gospodu i izljubi
prečiste ruke Njegove. Dok je ona veselo i sa radošću ulazila u sveti Grad,
zapevaše svi anđeli i pravednici.
Posle Presvete Bogorodice pođe sveti Jovan Krstitelj i dvanaest svetih apostola.
Izdvojiše se njih dvanaestorica, obučeni u carske haljine, i pođoše prema vratima
dotičnog Grada. A Gospod Isus Hristos poljubi ih u lice sa radošću i reče: uđite u
radost Gospoda svoga. Oni Mu se pokloniše i uđoše u sveti Grad. Anđeli pak i za
njih proslaviše Boga.
Za apostolima pođoše onih sedamdeset učenika Hristovih, i dođoše po zapovesti
Sudije na gradska vrata. Behu obučeni u munjesjajne haljine, i pokloniše se
Gospodu, On im reče da uđu u Grad. Sve to videše oni sa leve strane, i gorko
plakahu i čupahu kosu sa glave, sećajući se svojih grehova zbog kojih su izgubili
zanavek takvo blago.
Jevreji koji ne primiše Hrista i ne primiše krštenje, počeše iznenada i iz sveg
glasa da proklinju pravednoga Mojsija govoreći: gde je on sada? Ne vidimo ga
ovde među nama. Mi ne poznajemo Onoga kome smo trebali da budemo
pokorni, nego smo Ga se odrekli. I tako tražeći Mojsija, ne mogoše ga naći, jer i
on beše na istom mestu sa Avraamom, Isakom, Jakovom i sa ostalim prorocima,
sa desne strane pravednog Sudije.
Po zapovesti pravednoga Sudije, odeli se mnoštvo ljudi s desne strane, kojima
su lica bila svetla kao sunce, i koji behu obučeni u crvene haljine. To su bili sveti
mučenici i mučenice za Hrista. Dođaše kod Gospoda i pokloniše Mu se, On ih
primi i pokaza da uđu u sveti Grad, što oni sa radošću učiniše. Posle njih dođoše
drugi ljudi, svetloliki i sa sjajnim kao oganj haljinama. To su bili ispovednici prave
vere, i oni uđoše u radost Gospodara svoga. Za ispovednicima prave vere
dođoše bliže Gradu Blagovesnici. Lica su im bila kao sneg blistava, a haljine im
se sijahu kao blistajuće zlato. I oni uđoše u radost Gospodara svoga.
Za blagovesnicima pođe manja grupa svetitelja, čija su lica bila svetla i blaga;
obučeni behu u bele kao sneg haljine. Na plećima su im bili omofori; to su bile
vladike i svetitelji, kojima je Gospod zapovedio da uđu u slavu Njegovu, a anđeli
proslaviše Boga Svedržitelja.
Za svetiteljima dođoše uzdržljivci, čija lica behu kao beli ljiljan. Oni se približiše
Gradu i pokloniše Gospodu. To su bili isposnici, kaluđeri, koji su se potrudili
Hrista radi. Gospod pogleda na desnu stranu i otuda mu dođe mnoštvo kaluđera,
koji se očistiše istinskim pokajanjem. Gospod i njima pokaza da uđu u sveti Grad,
podiže ruke preko njih, a oni proslaviše u Trojici Jednoga Boga.
Za kaluđerima i isposnicima, priđoše Gradu i kaluđerice, koje se Hrista radi
odrekoše zemaljske radosti i pođoše za Hristom. Gospod im zapovedi da uđu, te
i one uđoše sa radošću u Grad. Odmah za njima dođoše mučenici, koji su krv
svoju prolili za Hrista i Gospod ih smesti u Grad.
Videh i one koji su stajali na levoj strani, kako urlaju od bola i očajanja i
proklinjahu sebe i one koji su ih na greh navodili. Videvši Slavu Gospodnju i sveti
Grad i one koji ulaze u njega, tukli su se u glavu i lice, čupajući svoju kosu.
Zatim se opet Gospod okrenu na desnu stranu i otud mu dođoše pravednici sa
licem sjajnim kao mesec u punoj svetlosti svojoj; i oni uđoše u radost Gospoda
svoga.
Posle pravednika pozva Gospod Avraama, Isaka, Jakova i dvanaest
starozavetnih patrijaraha, odevenih u bele haljine. Gospod i njima pokaza da uđu
u sveti Grad. Oni uđoše i zapevaše pesmu Bogu. Za njima dođe mnogo naroda
svi su bili ponizni drug drugu i sijahu se kao sunce. Gospod ih pohvali za njihovu
čistotu duše, jer su čuvali sebe, ne oskvrnivši se od rođenja svoga. Kada su
ulazili u Grad, svi sveti anđeli proslaviše Boga. Za njima dođoše svi proroci, osim
Mojsija i Arona. Proroci su blistali kao zvezde nebeske i veselo uđoše u Grad.
Za prorocima dođe mnogo ljudi koji su bili milostivi i smerni, lica im bela a glave
pomazane sa jelejem. I oni se pokloniše Gospodu, a On zapovedi da uđu u grad
- Novi Jerusalim. Oni su svoj život proveli u suzama i postu i time zadobili milost
Božju i ulazak u Grad.
Zatim dođe Mojsije i Aron. Lice je Mojsijevo bilo proslavljeno Slavom Božjom a
haljine njegove blistale su kao munja. Sa njim su bili Aron, Eleazar i drugih
dvanaest proroka, koji su prvi proricali o Hristu. Među njima su bile sve pravedne
sudije Izrailjske do proroka Samuila, za njima car David i svi carevi izrailjski, koji
ne behu idolopoklonici. I behu tu svih dvanaest plemena izrailjskih, koji su živeli
po zakonu mojsijevom i nisu sa klanjali neznabožačkim bogovima. I Gospod ih
sve uvede u Grad.
Чувар Православља
Чувар Православља


Назад на врх Go down

Антихрист и последња времена - Page 3 Empty Re: Антихрист и последња времена

Порука  Чувар Православља on 18th October 2011, 10:37

PRVI KOJI SU BOGU SLUŽILI

Tada pozva Gospod Adama, Avelja, Sita, Enoha, Noja, Melhisedeka, i sve
izbranike svete, muškog i ženskog roda, svi su oni ušli u radost Gospoda svoga,
jer je On zapovedio svome predstavniku da im da dostojna i odgovarajuća
mesta.

I oni su ugodili Bogu, mada nisu znali zakon, ali se nisu klanjali idolima, nego su
poštovali istinitoga Boga. Gospod i njima zapovedi da uđu u sveti Grad.
Zatim dođe manji broj ljudi sa svetlim licem i slobodno uđoše u Grad. To su bili
oni, Hrista radi ponizni i jurodivi (ludi) koji su bili ismevani od ljudi i pretrpeli
mnoga zla i uvrede, zbog toga uđoše u radost Gospodnju. Posle toga Gospod
zapovedi jednoj većoj grupi ljudi, koji su stajali na desnoj strani, da priđu bliže.
Tada dođe mnoštvo naroda, koji su izgledali vrlo lepo u licu, sa sjajnim haljinama.
To su bili smerni duhom, ili siromašni duhom i oni su ušli u sveti Grad.
Zatim se pojavi skup naroda, pokriven svetlim oblakom. Gospod im se okrete i
progovori im tihim i blagim glasom: uđite, uđite ljubimici moji, u radost Gospoda
svoga, uživajte plodove trudova svojih. A to su bili pokajnici, koji su se
pokajanjem i suzama očistili. Za njima dođe mnoštvo ljudi, koji behu tihi i mirni.
Odelo njihovo bilo je svetlo kao dan; i njima Gospod pokaza da uđu u sveti Grad,
kao smirenim i poniznim.
Posle njih dođe drugi skup ljudi. Lica su im bila kao med čista, a haljine im
bejahu sjajne kao svetlost. To su bile pravedne sudije Novoga Zavjeta, koji ne
primahu mito, nego sudiše po pravdi svakome. Gospod i njima zapovedi da uđu
u Grad.

Gospod opet pogleda na desnu stranu i pristupiše mu ljudi, koji su bili obučeni u
crvene kao krv haljine, sa vencima na glavama, a obrazi su im bili namirisani
miomirom. Gospod im zapovedi da uđu u Grad. To su bili milostivi, gledao sam ih
i neiskazanu Slavu u Svetome gradu. I videh lepe dvorove i mnogo stanova koje
je trebalo napuniti. Bilo je mnogo onih koji su ulazili u Grad, a meni rekoše: nije ni
četvrti deo toga Grada napunjen.
Za milostivima dođe pred Gospoda jedan mali skup ljudi, koje pozva Gospod da
uđu u Grad. Na svima su bile haljine bele čiste kao kristal, a lica su im bila svetla.
To behu mirotvorci.

Zatim Gospod dozva veliki sabor ljudi, u još lepšoj slavi i časti, sa veselim licem.
To su bili prognani pravde radi, ogovarani i tučeni bez krivice; i za sve ono što su
pretrpeli za ime Hristovo, naslediše radost Gospoda svoga i uđoše u Grad.
Odmah za njima dođe drugi veliki sabor. Lica su im bila belja od snega, a haljine
svetle kao munja, u rukama su držali zlatne sveće. Njih Gospod pozva i reče:
uđite u radost Gospoda svoga. I oni sa velikom radošću uđoše. A to su bili
devstvenici, koji su sačuvali svoje devičanstvo neokaljano.

Opet pogleda Gospod na desnu stranu i dozva jedan vrlo mali skup žena, koje su
u licu bile lepe i rumene, odeća im beše bela kao sneg, a glave okićene vencima.
One dođoše i pokloniše se Gospodu. On im zapovedi da uđu u Grad, a sveti
Božji anđeli proslaviše Gospoda. To su bile žene koje su časno i neporočno
pošle za svoga muža i ne okaljaše toga večnoga života; može li žena imati svoga
muža, ili, hoće li muž imati ženu svoju, koji su neokaljani i u strahu Božjem
proveli život svoj na zemlji? Na to mi on odgovori: ovde više nema telesnih želja,
nego su oni došli u večni život, i žive kao anđeli Božji na nebu. Ponovo upitah
svoga vodiča o svemu drugom što sam video, i sve mi pokaza, po redu i po
imenu o pravednicima i o grešnicima, i gde će ko dobiti mesto, i kakav će ko dar
dobiti od Boga, ako spada među one koji su ljubili Gospoda svoga.

Zatim videh kako se sveti Krst podiže sa mesta na kome je stajao, i ode bliže
svetome Gradu, i stade kod vrata gde stajaše Gospod, koji pozivaše svoje svete i
uvođaše ih u Grad. Po svoj zemlji stajalo je mnogo grešnika, bilo ih je kao peska
u moru, od vremena Adamova do dolaska Hristova, od svakog plemena i jezika. I
svi oni koji umreše nepokajani u gresima svojima, moljahu Boga za oproštaj.
Stajali su sa strahom, ne očekujući ni od koga pomilovanje. Tu su bili nazovi
hrišćani, oni koji su se samo zvali hrišćanima, ali nisu ispunjavali ni jednu
hrišćansku zapovest, niti su tvorili ono što je Gospod Hristos kroz svoju svetu
Crkvu naredio i ostavio. Gospod se okrete prema njima i vide znakove i natpise
od svakog greha i zla koje su učinili, Zatim videh kako Gospod sa palicom u ruci,
razdeli grešnike jedne od drugih, sve po jeziku i po narodnosti, odvoji i veru od
vere, i svaku grešnu jeres. I svaka od njih stajaše na svome mestu. Na jednoj
strani stajali su grešni Jevreji, koji nisu ispunjavali zakon Mojsijev, nego se još
klanjahu idolima. Na drugoj strani stajahu oni koji nisu verovali u Isusa Hrista i u
Njegov dolazak na zemlju, kroz rođenje svete Djeve i Duha Svetog, i koji su Ga
raspeli i ubili, čineći mnoga zla apostolima i potonjim hrišćanima.
Чувар Православља
Чувар Православља


Назад на врх Go down

Антихрист и последња времена - Page 3 Empty Re: Антихрист и последња времена

Порука  Чувар Православља on 18th October 2011, 10:39

IZLIVANjE GNjEVA GOSPODNjEG

Posle toga Gospod pogleda sa velikim gnevom na zapad, i dođoše sa
munjevitom brzinom vatreni anđeli, spremni da pobacaju sve grešnike u jezero
ognjeno i sumporno. I na znak Sudije poče hitro bacanje grešnika u ognjeno
more. Oni pak urlali su od straha i bola, sve dok ih bezdan ne proguta.
Tada pođoše vatreni anđeli na onu stranu gde su se nalazili hrišćani, koji se za
vreme gonjenja odrekoše Hrista Boga našeg, te i njih pobacaše u ognjeno more.
A oni gromovno vikahu i javljahu se Bogu sa molbom, ali pomilovanja ne dobiše.
Zatim odeli Gospod jednu grupu ljudi koji su imali isti udeo: pripadali su
razbojničkim bandama i ubicama, obučeni behu u krv, čuveni po svojim
nevaljalstvima, tela im behu trnovim ranama izranjavljena. Iz obraza im je tekao
gnoj, a noge im behu iskrivljene. I Gospod se razgnjevi na njih, naredivši
vatrenim anđelima da ih pobacaju u ognjeno more. Plakali su i vikali, ali pomoći
ni od kuda. Tu su bili i oni koji su izvršili samoubistvo, i na taj način naružili Boga,
a đavola obradovali, tako da će sa đavolima biti mučeni.

Potom pristupi jedna grupa ljudi, koji stajahu zasebno pored Gospoda. Lica im
behu veoma tamna i zlovoljna a haljine sve poderane, a na nogama kozja koža.
Gospod zapovedi anđelima da im svima vežu noge i ruke, i tako svezane da ih
pobacaju u vatru neugasivu. To su bili lopovi i razbojnici. Kad ih anđeli u oganj
baciše, iz plamena se ču strašan urlik i grom, koji se čuo do neba, kao da je
želeo da sve istrebi. A pobacani grešnici gorahu kao suve trske.

Zatim Gospod prizva još jednu grupu ljudi sa leve strane. Oni siđoše i stadoše
pred Sudiju. Iz njihovih usta kiptali su crvi i smradan vazduh. Haljine su im bile
crne kao dimom opaljene, a lica njihova kao ugalj. I na njih se razgnjevi Gospod,
zato što su bili laže krivokletnici, i mnogim nevaljalstvima nanosili štetu i drugima,
zaboravivši na Boga. Zato ih Gospod predade u ruke strogih i ognjenih anđela,
koji ih pohvataše i baciše u večne muke. U tim strašnim mukama molili su za
pomoć, ali pomilovanja nije bilo ni od koga.

Posle krivokletnika Gospod odeli još jednu grupu, od onih sa leve strane, koji su
bili tamom pokriveni, a u licu su bili strašni i izgledali kao risovi, zubima su
škrgutali, a jezici su im visili kao u besnih pasa. Iz očiju su im sevale varnice. To
su bili gnjevljivci, klevetnici, zlopamtljivci, zavidnici, podsmevači i rugači. I njih
Gospod osudi na strašne muke u jezeru koje gori ognjem i sumporom, tamo gde
crv ne umire i oganj se ne gasi. Oni su gorko plakali, i umesto suza iz njihovih
očiju tekla je krv, no ipak ne biše pošteđeni.

Zatim bi odvojena jedna velika masa ljudi, kojima lica behu izgorela i crna, a
haljine odvratne, kao potoci od krvi i znoja. Oni stadoše pred Gospoda izobličeni i
bez opravdanja. A zato behu takvi, što se u zemaljskom životu nisu kajali ni
ispovedali svoje mnogobrojne grehe, niti su milostinjom očistili duše svoje, da bi
njome zadobili od Sudije milost i oproštaj. Nisu praštali uvrede onima koji su ih
vređali, i zato se sada njima ne oprašta. I ja čuh od anđela šta je trebalo činiti:
praštati bližnjima svojim, da bi i njima Bog oprostio. U vreme milosti strogi Sudija
im se pokaza milostiv i blag, i tada su smeli da mole za oproštaj. Da su i oni
drugome opraštali, Gospod ne samo da bi im oprostio, nego i Carstvo nebesko bi
im darovao. Ali oni se time nisu koristili dok je bilo vreme milosti na zemlji, gde su
mogli još da isprave svoja dela, da ostave zlo i da čine dobro. Radili su po svojoj
zlobi i pakosti, i rugali se Božjem trpljenju. Kada bi ljudi vodili jedino brigu o
spasenju svoje duše, tada im vrag ne bi mogao naškoditi, niti bi bio u stanju da ih
pogubi. Ljudi sami sebe upropašćuju. Ko ne čini drugome štete, ne može mu ni
sam satana naškoditi. Zbog toga smo mi dužni sebe ispravljati, ne druge
osuđivati. Među ovima bilo je i takvih koji su se predavali pijanstvu i žderanju, i
na njih se razgnjevi Gospod, a anđeli ih pohvataše i baciše u ognjeno jezero.
Posle toga odeli Gospod drugu grupu ljudi sa leve strane, čije haljine behu
ispunjene grozotom i crvima, iz očiju im je tekla krvava pena, obrazi su im bili
gnojavi, iz srca ispadali crvi, a na nogama im visile pijavice, koje su im pile krv.
Iz nozdrva im izlažaše smrad kao od mrtve telesine. Pogleda Gospod na njih,
veoma se rasrdi i reče im: o rode preljubotvorni, hodili ste po željama srca svoga,
da bi vam kraj bio večna muka. Kad oni to čuše, počeše svi iz glasa kukati i
vapiti: pomiluj nas, Bože, i poštedi svoja stvorenja; zgrešili smo, ali od Tebe
nismo odstupili, nismo se klanjali tuđemu Bogu. Zatim zatrubi anđeo tri puta i
Gospod zapovedi i reče: idite od Mene prokleti da vas više ne vidim. Da ste pre
vaše telesne smrti prineli vaše suze i vaše pokajanje, to bi se još i mogli očistiti
od grehova vaših - u mukama i sam se satana kaje. Nego idite od Mene prokleti
u oganj večni. I u taj čas ognjeni anđeli ih pohvataše i strmoglaviše u jezero.
Odmah zatim za ovima odvoji Gospod još jednu grupu s leve strane, koji behu na
izgled vrlo lepi, a bili su po činu kaluđeri. Kad ih videh, veoma se začudih i u
sumnji pomislih: kakvi su to bili kaluđeri Hrista radi? Oni su bili na levoj strani
zato što nisu ispunili ono što su se zavetovali Gospodu. Lica su im bila crna, u
rukama držahu svetilnike ali bez ulja, sa žišcima skoro ugašenim. Na svima
njima videla se lenjost i nebriga o duši. U licu su izgledali kao sove. Nad njima se
videla zamišljenost i podmuklost kao u zmije. Behu opasani nepokornošću kao
teškim gvožđem. Gospod pogleda na njih i veoma se rasrdi, zato što su
prepuštali svojim strastima i telesnim željama, i što nisu obećanje ispunili, nego
su u pomislima svojim bili sluge nečistote. Oni pak iz sveg srca moljahu i vikahu:
pomiluj nas Gospode, jer smo mi Tebe jedinoga poznavali, i Tvome svetom
Imenu danonoćno služili, i Tvojim Imenom besove proterivali. Na to im Gospod
trubnim glasom odgovori: vi niste hteli ranije da poslušate Moj glas, zato i Ja vas
sada ne slušam. I odmah biše gurnuti u oganj od anđela u večne muke. A meni
pokaza moj anđeo zašto su ovi pri svršetku svoga veka pali u pogibao: malo je
bilo među njima onih koji su voleli monaški podvig i smirenje, i sve ostale vrline
na koje su se bili zavetovali Bogu. I na kraju ovoga veka i sveta nastaće
hiljadugodišnje carstvo satanino po svoj zemlji. On će svakojakim laganjem i
obmanama privući k sebi mnoge slabe i neobazrive duše.

Posle ovih, odvoji Gospod sa leve strane i one koji su bili duhovno slepi i koji nisu
živeli po volji Božjoj. Na njima nije bilo nikakvog zla, bili su skoro kao pravednici. I
pogleda Gospod na njih, i ne razgnjevi se, nego se razgnjevi na roditelje njihove,
zato što ih nisu prosvetili svetim hrišćanskim krštenjem. I reče Gospod da im se
da poslednje mesto na zapadu, i da naslede neki mali deo večnoga života, bez
gledanja lica Božjeg. A oni zavikaše: Vladiko i Gospode, blagosloven si Ti i blag, i
milostiva srca. Ti si Gospodar od života i od smrti, uzeo si nas prevremeno iz
zemaljskoga života, po nekakvim čudnim tajnama tvojim. No za jedno Te molimo,
opomeni nas se, Gospode! I Gospod im darova malo svoga dara i dobitka. To su
bila deca hrišćanskih roditelja koja ne poneše svetoga krštenja. A sva behu
jednakoga rasta.
Чувар Православља
Чувар Православља


Назад на врх Go down

Антихрист и последња времена - Page 3 Empty Re: Антихрист и последња времена

Порука  Чувар Православља on 18th October 2011, 10:40

SUD NAD HRIŠĆANSKIM JERETICIMA

Posle toga Gospod odeli od onih koji su stajali na levoj strani, jednu grupu ljudi
koji pripadahu Arijevoj jeresi. Članovi toga zborišta imali su vid satane, lica su im
bila kao zmija otrovnica, a iz usta su im ispadali živi crvi. Na njih se Gospod
najviše razgnjevi, i potraži Arija od koga je potekla ova nečista jeres. Arije se brzo
nađe pred Gospodom i Gospod mu reče: zar Ja nisam bio Bog istiniti
jedinosušan sa Ocem i savršeni čovek? Kako si se ti, onda, usudio da moje
Božanstvo sravniš sa životinjom. Tako si prevario ceo ovaj narod, i doveo ga do
večne muke i propasti. To reče Gospod i okrenu svoje prečisto lice od njih. I
pohvataše ih ognjeni anđeli, metnuše na njih teške gvozdene lance, i pobacaše
ih u ognjeno jezero gde se nalazio đavo sa svim demonima, i Juda izdajnik
Hristov.

Odmah za ovim pozva Gospod drugu grupu jeretika koji su pripadali saboru
Makedonijeve jeresi. Lica su im bila po izgledu puna zla, iz usta im je izlazio silan
smrad, tako da su sav vazduh okužili, a oči im behu pune mraka. Pogleda
Gospod na njih i potraži onoga od koga je proizašla ova sablazna i nečista jeres.
Makedonije se brzo nađe pred Gospodom, i Gospod mu reče: Duh Sveti, koga si
ti ružio, omalovažavao i ponižavao, doći će sada i osudiće te, zato što je On
istiniti Bog i Gospod. Zatim zapevaše sve nebeske sile strašne pesme, i
prizivahu Svetog Duha rečima: Care nebesni, utešitelju Duše Istine, koji si svuda
i sve ispunjavaš, riznico dobara i Životodavče, dođi i javi se, da bude porugan
onaj koji je Tebe ružio. Po svršetku ove pesme, sa visine zasija čudna i velika
svetlost, zaplamteše vatrene zvezde, a zatim blesnu silna munja. Potom se
pokaza presto načinjen kao od mudrosti, i na njemu videh Gospoda Duha
Svetoga Utešitelja u vidu beloga goluba. I dođe Sveti Duh i stade na
jedinorodnom Sinu Božjem, koji je jednake časti sa Bogom Ocem. Na taj način bi
osramoćen skverni Makedonije. Zatim se pojaviše ognjeni anđeli, te sa njima
uradiše isto što i sa Arijem i njegovim skupom. A Sveti Životvorni Duh vrati se sa
Slavom onamo otkuda Je i došao.

Opet pogleda Gospod na levu stranu, i približi mu se velika grupa ljudi i stadoše
pred Gospoda. Lica su im bila mrska i tamna. A Gospod se rasrdi na njih vrlo i
pozva Nestorija, od koga je potekla ova jeres. Kad Nestorija stade pred
Gospoda, Gospod mu reče: gde su u Meni dva lica, kako si ti to o Meni govorio i
sa tim ovoliko naroda uveo u propast? Zar Ja nisam jedini Sveti, jedini Gospod
Isus Hristos, u dve prirode (božanska i čovečanska), a u jednom Licu. Meni
pripada poklonjenje svih stvorenja neba i zemlje. A služitelji Nestorijeve jeresi i
nauke, poznadoše Gospoda i priznadoše svoju zabludu, ali ne smeše ništa
progovoriti. Zatim se pojavi sveta Prečista naša Vladičica Bogorodica i
prisnodjeva Marija, koja tiho priđe Sinu svome i Bogu, osvetljena neiskazanom
slavom, i ukrašena neviđenom svetlošću. Anđeli joj služahu, a pri njenom
dolasku zapevaše joj pesmu: Raduj se ti koja si se udostojila da budeš Mati
Hrista Boga! U tom momentu nečastivi Nestorije pade i sruši se, a Gospod okrete
Lice svoje od njega. Zatim ga uhvatiše ognjeni anđeli, svezaše mu i noge i ruke i
baciše ga onamo gde su bili bačeni Arije i Makedonije. A prečista i sveta Carica
Bogorodica vrati se opet sa slavom tamo otkud je i došla uz slavljenje svetih
anđela Božjih.

Sada prizva Gospod drugu grupu jeretika i na njih se veoma rasrdi, pozivajući
onoga koji ih je prevario. U taj čas pokazaše se dva čoveka, vrlo crna, kao i sam
satana, i Gospod im se srdito obrati: a ko vas je naučio da govorite da je u Meni
ostala jedna priroda posle telesnog rođenja i dolaska na zemlju? Zar Ja nisam
jedan Bog u dve prirode, božanskoj i čovečanskoj, kao što su vas učili i utvrdili
sveti Oci i učitelji Crkve, nadahnuti mojim Duhom? I kako ste vi smeli da izvratite
moju nauku, koju sam predao Crkvi svojoj i zapovedio svojim izabranim
učenicima da je propovedaju i drugima da je predaju?! Posle toga pozva Gospod
anđele mučitelje da i sa njim učine ono što učiniše sa ostalim jereticima.
Molim vas, braćo i oci, kad ovo pročitate, niko da ga ne smatra za neistinu i da
ne kaže: grešnom i nedostojnom čoveku bilo je nemoguće videti takve tajne, jer
od stvorenja sveta do danas niko od svetitelja ne udostoji se da vidi ovakva
strašna čudesa, mada su među njima bili oni koji su zadobili velike darove Duha
Svetoga, svaki po svome dostojanstvu. Meni se otkrilo sve ovo od Gospoda, ne
zato što sam bio dostojan, nego po molitvi Njegovog ugodnika Vasilija. I sam
sam se čudio tom Božjem otkrivenju. Ali zar ne znate da je Gospod i tajnu svoga
Vaskrsenja otkrio ženama pre nego drugima, pa i pastiri su prvi doznali o
Njegovom rođenju, a prosti i neuki ribari postadoše propovednici Njegove nauke.
Mi vidimo i u mnogim drugim opisima podrobno izložena čudesa i darove Duha
Svetoga, kao na primer, kod Velikog Pajsija i mnogih drugih svetitelja. Jedni su
dobili otkrivenja, a drugi dar raznih drugih čudesa, njima sličnih, kao što smo i
kod apostola videli različite darove Duha Svetoga. A što se mene tiče, ja sam
poslednji od ljudi, kome je sve ovo otkriveno, i to što mi je bilo pokazano, sada
ovde opisujem, radi koristi onih koji ovo čitaju i slušaju. A sve ovo što sam ovde
opisao, nisam sam izmislio. Zbog toga molim svakoga, koji nađe ovde nešto
nerazumljivo, neka me ne osuđuje, jer ja samo verno prenosim, bez oduzimanja i
dodavanja, ono što mi je pokazano. Opisujem ono što sam video i čuo, ali za one
koji će čitati sa smirenim srcem. Pišem istinito a ne lažno, u čemu mi je Bog
svedok. A sada da se povratimo na pređašnje razgovore.

Posle svih ovih, odeli Gospod od onih sa leve strane još mnogo drugih jeretika,
među kojima behu tri lažna čoveka: Origen, Evagrije i Didim. Oni behu vezani i
tamom pokriveni. I Gospod se okrenu od njih, a anđeli ih toga trena pobacaše u
ključalo more, zajedno sa ostalim jereticima.

Opet pogleda Gospod na levu stranu i dozva k sebi drugu grupu jeretika i
otpadnika, među kojima behu pet velikih: Sergije, Honorije, Kir, Pir i Didim. Lica
im behu kao izgorela nečista i okaljana. I Gospod im sa gnjevom reče: zašto
izvrnuste Moje božanske reči, učeći da je u Meni jedna volja i jedna energija, i
tako prevariste ovaj narod vašim lažnim naukama? Uzmite ih odavde, reče
Gospod ognjenim anđelima. Tako i oni biše bačeni sa ostalima u ognjeno jezero.
Чувар Православља
Чувар Православља


Назад на врх Go down

Антихрист и последња времена - Page 3 Empty Re: Антихрист и последња времена

Порука  Чувар Православља on 18th October 2011, 10:40

O IKONOBORCIMA

Posle toga odeli se druga grupa ljudi, od onih što su stajali na levoj strani. Ličili
su na idole, strašni i puni zlobe. To su bili Severijani i drugi ikonoborci, koji su
ružili ikone i govorili: da je Gospod naš Isus Hristos svoje telo skinuo s neba, i da
nije od čiste krvi prečiste Vladičice naše Bogorodice i Devojke Marije rođen.
Gospod se rasrdi na njih vrlo i sa velikim gnjevom reče im: idite od mene svi koji
nepravdu činite zato što ste se sami od Mene odrekli i ikonu moga Lika (obraza)
obeščastili i porugali dve prirode Moje, i dve volje Moje odrekli, i sa time mnoge
povukli u pogibao, koja i vas čeka bespoštedno. Ovo reče Gospod i okrenu svoje
prečisto Lice od njih, a vatreni anđeli napadoše na njih i pobacaše ih u ognjeno
more.
Чувар Православља
Чувар Православља


Назад на врх Go down

Антихрист и последња времена - Page 3 Empty Re: Антихрист и последња времена

Порука  Чувар Православља on 18th October 2011, 10:42

O JEVREJIMA KOJI SU RASPELI HRISTA

Posle toga vide Gospod kako mu dolazi veliki skup, bezbrojno mnoštvo ljudi,
pogruženi u tešku tamu. Lica su im bila pokrivena sa gnojem i krvlju, a glave
belom bolešću. Uši su im bile namazane smolom, u rukama držahu konjske
repove. Noge im behu iskrivljene i obrasle magarećom kožom. Kad ugledaše
jedni druge, začudiše se sami sebi i šapatom govorahu: teško nama svima koje
prevariše Ana i Kajafa sa Pontijskim Pilatom, koji su Hrista osudili na krst i
razapeli, Njega koji sada sudi živima i mrtvima. O zli sablaznitelji i lažljivci, zbog
kojih mi ne poverovasmo u Hrista Sina Božjeg, pa zato sada potpadosmo pod
Njegovu nemilost i sud. Mi bez odgovora pred Njim stojimo, jer učinismo mnoga
zla Njemu i Njegovim učenicima i apostolima. A da smo poverovali u Njega i
krstili se kao i drugi koji sada, kako vidimo, ulaze u Njegovo Carstvo nebesko, to
bi i mi tamo bili uvedeni.

Dok su oni tako govorili, reče im Gospod kroz anđelsku trubu: zar ja nisam
Gospod Isus Hristos, Sin Boga Oca, koji sam se spustio s nebesa, sišao na
zemlju i rodio se od Duha Svetoga i svete prečiste Devojke Marije? Dolazio sam
na vaše sabore i govorio vam: Ja i Otac jedno smo, i ako meni ne verujete,
verujte delima Mojim. Vi ste videli dela Moja, kako sam mrtve vaskrsavao,
slepima oči otvarao, kljasti su ustajali na noge svoje, isterivao sam zle duhove iz
opsednutih, i lečio svaku drugu bolest. I vi ste sve to videli i ne hteste Mi verovati
jer vas gordost vaša zaslepi, da gledajući ne vidite i slušajući ne čujete. Zato
sada ne možete sa Mnom carovati, jer sve ono što ste Mi zlo činili bilo vam je
milo i po volji. Vi ste Mene na krst raspeli, i rebro moje kopljem proboli. Vidite
sada ruke moje i rebra moja koja svedoče o vašoj zlobi prema meni, ali Ja vas
neću za to osuditi, nego zato što niste poslušali izbranike moje, učenike i
apostole, koje vam poslah da vas pokrenu na pokajanje. No vi se ne pokajaste,
nego se još više okrenuste na gori put. I proteraste Moje učenike iz vaše sredine
i postadoste Mi još gori neprijatelji, izgubivši tako Carstvo Božje.

Kada oni to čuše, počeše gorko plakati i jaukati. Jedni su se tukli u grudi, a drugi
grebahu kožu sa lica svoga i govorili: Mojsije, Mojsije, o teško nama! Gde si ti
sada, dođi, da li si ti bar zaslužio milost od Boga? Izbavi sada i nas iz nevolje. Ali
im Gospod nanovo reče: vaš je deo u vašem neverstvu, a Mojsije koga vi tražite
sad, na sudnom odgovoru, u Meni nađe pravi put. Zato će vas on ismejati i
izobličiti. Pri toj reči pojavi se Mojsije u velikoj slavi. Oni čim ga videše,
poznadoše ga i povikaše: o Mojsije, ti si nam dao zakon, mi smo taj zakon
sačuvali kako si nam zapovedio, a ovoga sadašnjega Sudiju raspeli smo i ubili.
Sad nam kaži ko je On, i zašto nam u tvom zakonu nisi kazao o njemu, i reci nam
kako da se sada izbavimo iz njegovih ruku. Jer vidimo i svuda nalazimo Njegovu
vlast, i svuda nas postiže sud Njegov i gnjev. On će nam svima suditi, i nema
nikoga ko bi nas izbavio od suda Njegovog.

Tada Mojsije odgovori Jevrejima: o nevaljali i tvrda srca sinovi, ali ne Avraamovi,
nego sinovi đavolji! Zar vam nisam pisao u zakonu vašem govoreći: takvog
jednog Proroka podići će vam Gospod Bog između braće vaše, kojeg ste vi dužni
slušati kao i Mene, što bi vam god zapovedio. A svaka duša, koja ne posluša
toga Proroka, biće istrebljena iz sredine vaše. O tome vam je još jasnije kazano i
na jednom drugom mestu u vašem zakonu: On će biti carujući Car od kolena
Judina, koji treba da dođe. On će biti onaj koga je narod očekivao, i o kome se
mnogo govorilo, o kome vam je čitano po zbornicama vašim u dan subotnji. I
zato ste lišeni dolaska Mesije, o kome je svedočila naša vera, jer ste Ga se vi
odrekli, i upisali se u neznabošce.

Oni mu na to odgovoriše: kako mi možemo u njega verovati, kad on naziva sebe
Sinom Božjim, a to u tvome zakonu nije napisano, i proroci nisu o tome ništa
govorili? A Mojsije im na to reče: Ja Njega prorokom zovem kao i sebe, zato što
se ovaplotio i postao čovek savršen, ostavši savršeni Bog. On je bio apsolutno
savršen, ali zavist, zloba i pakost vaša, ne dade vam da poverujete u Njega, i
radi toga vas očekuju u budućem veku večne muke, i udeo u ognjenom jezeru.
Ovo im izreče Mojsije i otide od njih.

Posle toga odeli Gospod još jednu grupu od onih sa leve strane, koji izgledahu
puni lukavstva. Oni su bili gori od svih drugih. Oči im behu tamne i mračne kao
noć, na čelima njihovim stajao je satanin natpis. U rukama su držali daščice, na
koja je bilo napisano njihovo zlo i nevaljalstvo.

Gospod se i njima obrati sa rečima: o nečastivi, zašto ste Me ostavili, i Antihristu
se okrenuli, žanjući za njega vašu pogibiju? Vi se odrekoste Mene, a sada se Ja
odričem vas, i neću vam se smilovati, nego ću i vas oterati na mesto gde je on, u
muke večne i u vatru neugasivu. Zato što ste njemu služili, imaćete tu čast, da
zajedno sa njim večno gorite. Tada ih uhvatiše sveti anđeli, po zapovesti Božjoj, i
baciše u propast satansku. I njihova vika i jaukanje, behu strašni za slušanje. A i
ja, kad sve to videh i čuh, strah me obuze veliki. Milost su iskali ali milosti nisu
dobili.
Чувар Православља
Чувар Православља


Назад на врх Go down

Антихрист и последња времена - Page 3 Empty Re: Антихрист и последња времена

Порука  Чувар Православља on 18th October 2011, 10:43

SUDBINA HRIŠĆANSKOG MUČITELjA

Posle svega ovoga čuh glas kao riku lava, koji škripi zubima i besno urliče od
straha i muka u kojima se nalazi: oh, raspeti Bože, kako Te ne poznadoh kada si
se očovečio i rodio u telu kao čovek, i odrekoh se Tebe, i nisam hteo čuti Tvoga
imena, a sad vidim da si Ti jedini višnji Gospod Isus Hristos. Bio sam neprijatelj
Tvoj i protivnik, a sada iz ovih muka Tebe kao Gospoda Boga ispovedam. O,
teško tome koji Tebe ne ljubi, i Tvoga dolaska na zemlju se ne opominje! O, teško
onima koji Tebe istinitoga nisu poznali, koji Ti ne verovaše, i ne krstiše se Tvojim
svetim krštenjem. O, teško i meni, jer se užasno mučim u ovom plamenu! O,
smrti, gde si sada da me izbaviš od ovih muka! Ko je to mogao pomisliti, da će se
sa mnom ovako nešto dogoditi!

Slušajući ovo strašno jaukanje i urlikanje, zapitah moga vođu anđela: ko je ovaj
što je dopao pod tako strašne i nepodnošljive muke? Na to mi sveti anđeo
odgovori: to je Dioklecijan mučitelj hrišćana.
Чувар Православља
Чувар Православља


Назад на врх Go down

Антихрист и последња времена - Page 3 Empty Re: Антихрист и последња времена

Порука  Чувар Православља on 18th October 2011, 10:43

OVDE JE KRAJ SUDU BOŽJEM

U taj čas nestade strašni Sud Božji; strašne muke se zatvoriše u dubinu zemlje.
Odmah zatim čuh nedostižno pojanje anđela, koji su prinosili hvalu pravednome
Sudiji. Dok su anđeli pevali, pojavi se Gospod koji uđe u veliki Grad, i svi anđeli
sa Njim. Vrata od Grada se zatvoriše, i Gospod sede na prestolu Slave svoje i
zapovedi anđelima da prinesu duhovne darove i nagrade nebeske. Po naređenju
Gospodnjem javiše se svi sveti, i dobijahu iz ruke Njegove nagrade, po meri
svojih dobrih dela.

Prva od sviju pokaza se prečista i Presveta Bogorodica, Mati Gospoda našega
Isusa Hrista. U taj čas Gospod skide sa prečiste svoje Glave čudan venac, i stavi
ga na Njenu glavu i reče joj: primi Mati moja ovu slavu, koju mi darova Otac moj,
za pobedu nad đavolom i smrću kojoj odoleh, primivši telo od Tebe. Zatim joj
dade pravu odeždu, bagranicu Carsku, koju je samo On oblačio, kao Bogočovek.
Podari joj i još mnogo drugih duhovnih darova, poštujući je i rečju i delom kao
Mater svoju. Ona Mu se tada približi, i posadi je na svoj božanski Presto,
uzvisivši je tako nad svima svetima. Pohvali Gospod njenu duševnu i telesnu
čistotu, spominjući i njene usrdne molitve i tople suze, koje Mu je ona prinosila za
sve hrišćane. Uzvisi je Gospod, kao Gospođu i Vladateljku nad svima nebeskim
Silama, koje joj zapevaše sa velikom radošću.

Posle toga dozva Gospod sve svoje svete učenike i apostole, pa dade i njima
carske haljine, vrlo lepo ukrašene; dade im i dvanaest prestola napravljenih od
čistoga zlata, obloženih skupocenim kamenjem i biserom. Zatim uze vence koji
su se sijali kao sunčana svetlost, stavi ih na njihove glave, i venča ih kao careve.
Tada ih postavi Gospod na prestole, i pokaza im da su oni Sudije nad dvanaest
plemena Izrailjevih, davši im večni Život u Carstvu nebeskom, koji prevazilazi sva
blaga ovoga sveta.

Potom pozva Gospod i ostale svoje učenike i dade im besmrtne darove. Razdeli
im nagrade, ali ne u vidu venaca, nego svakome od njih dade počast, po meri
njihove vrline.
Чувар Православља
Чувар Православља


Назад на врх Go down

Антихрист и последња времена - Page 3 Empty Re: Антихрист и последња времена

Порука  Чувар Православља on 18th October 2011, 10:44

ZATIM SE POKAZA HRAM BOŽJI

Posle svega ovoga videh Hram Božji, koji se sijao kao najčistije zlato, i pred
Hramom dveri kao most. Po mostu su išli mladići, koji su bili u činu đakonskom.
Dužnost njihova beše da prigotove Hram za službu Božju. A širina Hrama beše
približno do tri hiljade stadija. Hram je bio u vidu krsta, i pretstavljao sobom
ogromno zdanje sa četiri kubeta. U njemu su bila tri prostrana oltara, i imaše
unutrašnji izgled, četiri ulice koje vode na četiri strane. Svo zdanje bilo je
sazdano rukom Božjom, od čistoga zlata i dragoga kamenja, i blistalo je kao
sunce. Providnost Hrama omogućavala je onima unutra, da vide sve one koji su
bili u njemu. A sve ono što se u Hramu nalazilo, sve je to takvo bilo, da ga je
nemoguće opisati ni iskazati. Jer je sve, sav Hram, bilo ispunjeno Svetim Duhom.
Video sam kao mramorom obložene stubove, koji su podržavali Hram u oblaku.
Kada mladići sve pripremiše, gromko oglasiše: blagoslovi Vladiko! Gospod sede
na svom divnom prestolu, sedoše i dvanaest apostola na svojih dvanaest
prestola, šest sa desne, a šest sa leve strane. Gospod se okrenu đakonima i
reče im: pozovite od svuda izabranike Moje. U taj čas anđeli zatrubiše i ču se
glas: dođite blagosloveni Oca mojega u Hram svete slave Moje, da svršimo novu
Žrtvu radosti i veselja. U tom momentu, svi sveti se sabraše u Hram. Presveta
Vladičica naša i Bogorodica ustade sa čudnoga prestola svoga, i pođe Sinu
svome, Gospodu našem Isusu Hristu. Na njoj je bila čudesna odežda i venac koji
joj Je dao Gospod. On joj pokrivaše glavu, kao što o tome i car David govoraše:
"Stade carica s desne strane Tvoje, u rizu pozlaćenu odevena i sveukrašena."
Posle toga dođoše sedamdeset drugih apostola, koji bijahu neopisivom
svetlošću, a za njima svi prepodobni i pravedni, koji se udostojiše ove velike
slave. Svaki od njih je stajao na svome mestu u Hramu Božjem, jer su sva mesta
bila sa natpisom označena, kome pripadaju od prepodobnih i pravednih. U taj
čas zasija neobična svetlost, a njihova srca se ispuniše neopisivom radošću.
Mnogi od njih se ne mogoše uzdržati, nego od radosti zapevaše divne umilne
pesme.

Zatim videh Gospoda gde ustade sa svoga čudnoga Prestola, da svrši tajnu
Službu. Služahu mu u parovima Heruvimi i Sarafimi, sa strahom i trepetom, i
pevahu trisvetu pesmu. Drugi pak anđeli, kojih je bilo bezbrojno mnogo, stojahu u
krugu oko Prestola. Sa Gospodom služahu dvanaest apostola i proiznošahu
vozglase, a posle njih anđeli pevahu. Kad bi anđeli svršavali svoju pesmu, sveti
su je produžavali i na nju odgovarali. Kad dođe vreme Svetom Pričešću, Gospod
se pričesti od duhovne Mane Života Svoga. I tada otkri Gospod strašne tajne
Svoga večnobića svima Svojim izabranicima. U tom momentu svima postade
razumljiva sva Tajna Mudrosti, nepristupna učenju i umu. I svi proslaviše
Gospoda našega Isusa Hrista, jedinorodnog Sina Božjeg i okusiše novoga
Života, to jest večne Slave Božje.

Posle toga uđoše svi sveti, i dospeše svi do Novog Siona i Grada Jerusalima.
Gospod naš Isus Hristos napravi svoje čudne palate, koje su se nalazile na
Istoku od svetoga Grada Siona. Tu pred neobično veličanstvenim vratima ovoga
Grada, stajahu i čekahu Heruvimi i Serafimi. U tom divnom Dvoru razlivalo se
umilno pojanje anđelsko. Pred Dvorom je stajalo nekoliko stolova sa spremljenim
raznovrsnim jelima. Bila je tu trpeza dvanaest apostola, pa stolovi za pravednike i
sve svete. Svaki je imao označeno svoje mesto.

Tada izađe Gospod iz svoga čudnoga Dvora, u koji niko nije mogao nikada ući.
Bio je okružen bezbrojnim mnoštvom anđela, koji su pevali pohvalne pesme.
Potom Gospod sede za trpezu, a za Njim posedaše i svi sveti, svaki na svoje
mesto. A sveti anđeli služahu za trpezom, i neprestano pevahu radosne pesme.
Zatim se Gospod obrati svima svetima i reče: braćo moja i drugovi moji, i svi koji
ugađaste Ocu Mojemu i Meni, jedite i pijte i nasitite se Mojih večnih dobara, koja
su za vas pripravljena od stvorenja sveta. Sve su to oni slušali i radovali se
velikom radošću. I svi jedoše to duhovno jelo i piše to duhovno piće (vino). A sve
ono što je bilo postavljeno na trpezi, nikako se ne umanjivaše, kao što to biva
ovde na zemlji, nego je izgledalo kao da se niko nikada nije ni približio tim
stolovima, i izgledaše kao Edemski vrt.

Kada se nasitiše duhovnim veseljem, ustadoše od trpeze. Ustade i Gospod i svi
Sveti sa Njim. Tada ih Gospod uze sa Sobom i svi pođoše u divan Vrt koji se
nalazio na Istoku. To i jeste Edemski Raj, Bogom zasađeni, iz koga je Adam bio
isteran. Kada uđoh unutra, izbezumih se od čuda i lepote, što se mogaše videti u
ovom Vrtu. Naslađivao sam se blagim i prijatnim mirisima, čudnih i neiskazanih
rajskih cvetova. Anđeli su divno i umilno pevali, Aliluja i druge božanstvene
pesme. Videh tako širinu neiskazane Rajske krasote. Pokazaše mi i celo Bogom
sazdano obitalište, koje je obećano svetima. A Gospod se povrati u Grad.
Чувар Православља
Чувар Православља


Назад на врх Go down

Антихрист и последња времена - Page 3 Empty Re: Антихрист и последња времена

Порука  Чувар Православља on 18th October 2011, 10:45

O ISKANjU SVETIH OD GOSPODA

I moliše sveti Gospoda govoreći: pošlji na nas, Gospode, blagodat Tvoju, i učini i
ovde u netruležnoj i blaženoj zemlji i Hramu svetoga Imena Tvoga, da bi mogli
dolaziti u Njega, kao što smo do sada činili i slaviti Te, sa Tvojim Svetim Ocem i
Presvetim i Životvornim Duhom Svetim. Tada Gospod podiže Svoju božansku
ruku i blagoslovi krstoliko na sve četiri strane, i u taj čas zapali se sva zemlja i
sav vazduh jarkim i kao sneg belim plamenom. Kada se plamen podiže ka nebu,
pojaviše se po svoj zemlji divni hramovi, palate, kuće, stanovi i dvorovi, i razna
čudna zdanja, sa skupocenim svetim prestolima, kao i vrtovi sa plodovima
neiskazano lepim i divnim, koji su nepostižni za um ljudski. Sve to Gospod
darova svojim svetima. I oni praznovahu duhovno, i dostojno se radovahu za sve
što im Gospod učini.
Чувар Православља
Чувар Православља


Назад на врх Go down

Антихрист и последња времена - Page 3 Empty Re: Антихрист и последња времена

Порука  Чувар Православља on 18th October 2011, 10:45

O PREMUDRIH SUDOVA TVOJIH HRISTE I VELIKE SLAVE TVOJE

Za one koji odlaze u život večni nema ni zime, ni leta, ni dana, ni noći, jer se
vremena ne izmenjuju; tu nema žeđi ni gladi, nema žalosti ni uzdisaja. Njima nije
potrebno da prave kuće ni zemlju da obrađuju, jer se ove izmenilo i postalo novo:
nebo, zemlja i čovek. Tu je život miran i bez žalosti, jer im je tuđa sva telesna
volja i želja. Oni tu ne znaju za gnjev ni za zlo. Sve je to sa đavolom pobacano u
propast. Ovi se tamo naslađuju sa večitim blagom, koje je besmrtno i
neizmenljivo, sijaju svetlošću, i slično anđelima, ne podležu promeni. Sve mi to
pokaza moj vodič, anđeo Gospodnji. Zatim videh, kako sveti anđeli izlaze iz
svetoga Grada, i dele naselja, skinije (šatore), stolove i prestole, svakom po
zasluzi. Jednima na zemlji, drugima u vazduhu. A i oni na zemlji, i oni u vazduhu,
svi se duhovno veseljahu i radovahu. Sve sam to sa velikom pažnjom posmatrao
i o tome razmišljao.

Posle toga zatrubi strašno Hristos Car i Bog naš, i od Njegovog glasa zatrese se
sva zemlja. Na Istoku se otvoriše vrata Nebeska, koja čuvaju strogi Serafimi, a
koja su plamtela u sjaju neiskazane svetlosti. Zatim iziđe Gospod iz Dvora svoga
i slave velike, okružen velikim mnoštvom nebeskih svetih anđela, koji su pevali
pesme božanstvene. I dođoše ka otvorenim vratima Nebeskim. Sa njima pođoše
i neki od svetih, koji su imali velike zasluge. Bila su im data velika krila, sa kojima
su mogli da lete kuda su želeli. Pre sviju, uđe sa Sinom svojim Prečista
Bogorodica, prekrasna kao munja. Ja upitah svoga vođu, svetoga anđela, i on mi
reče da smo u Carstvo Nebesko ušli. Potom opet videh Gospoda sa svima
svetim anđelima nebeskim i svima svetima, svi pođoše sa Gospodom u Grad
nebeski. A svi oni koji su sa Gospodom bili, behu još više proslavljeni i od onih
prvih, i mislim da ne grešim ako kažem, da su bili podobni Božanstvu. A radost
im beše neiskazana.
Чувар Православља
Чувар Православља


Назад на врх Go down

Антихрист и последња времена - Page 3 Empty Re: Антихрист и последња времена

Порука  Чувар Православља on 18th October 2011, 10:46

GOSPOD RAZGOVARA S GRIGORIJEM

Tada Gospod, koji stojaše kod vrata Svetoga Grada, okrenu se prema nama, i
tihim i krotkim Božanskim glasom reče: evo, Grigorije, radi molitava Moga
ugodnika Vasilija, sve ti pokazah, a ti se sad postaraj da predaš i drugima sve
ovo što si video i čuo, da bi se i drugi, čuvši ovo, pokajali i popravili za svoje
spasenje. A ja ti kažem: koji ne živi po Mome svetom Jevanđelju, i svemu onome
što je u njemu napisano, i ko ne posluša glasa Crkve Moje, koju sam krvlju
svojom utvrdio, neće biti mio Ocu Mojem ni Meni, i potpašće pod sud i propast
večnu. I ko ne bude Meni služio, taj će se nazvati sinom paklenim. A koji se
trudom ili postom, i drugim dobročinstvima ne usavršava i ne ulazi na vrata po
Mojem Jevanđelju, taj je lopov i razbojnik. A ti se postaraj da umnožiš poručeni ti
dar, i svim onim što ti je pokazano, što si video i čuo, da spaseš dušu svoju i
budeš drugima na korist; da i oni čuvši ovo spasu duše svoje. Ne sakrivaj u
zemlju Moga duhovnog bisera, nego ga saopšti mnogima koji poveruju. Mnogi će
te za sve ovo poslušati i spašće duše svoje. Ali Ja znam da te mnogi neće
poslušati, kao što ni Mene ni Moje svete apostole ne poslušaše, i zato u svome
bezakonju i nepravdi izgiboše. Ustaće na vas zli i nevaljali, i prognaće vas kao
što su i Mene progonili.

Sav ovaj svet, i sve što je u svetu, sve je prolazno i privremeno. A koji se u ovaj
prolazni svet zaljubi, a večni život odbaci, izgubiće dušu svoju u ognjenom
jezeru. Ti se pak postaraj da ispuniš ovo što ti sada govorim. Od svega je
najbolje žudeti za večnim i neprolaznim životom. Na kraju ti kažem: koji ovo čuju i
ne postaraju se da se isprave i pokaju, ti nećeš zato biti kriv, a oni će po delima
svojim biti osuđeni u ognjenom jezeru, gde crv njihov ne umire i oganj se ne gasi.
Чувар Православља
Чувар Православља


Назад на врх Go down

Антихрист и последња времена - Page 3 Empty Re: Антихрист и последња времена

Порука  Чувар Православља on 18th October 2011, 10:47

GRIGORIJE ODGOVARA GOSPODU

Vladiko i Gospode! Kako mogu ja sve to ispuniti, kada sam nečist dušom i srcem,
i umom pomračen? Kako da iskažem tajne, koje ni Heruvimska usta, ni
Serafimski umovi ne mogu postići? Znam da ni um svih nebeskih i zemaljskih
bića to ne može dostignuti, i sa strahom i trepetom prozreti u te reči.
A Gospod mi reče: Ja znam šta ti možeš a šta ne možeš učiniti. Ali ću ti ja poslati
blagodat Svoju, koja će se obilno izliti na tebe, prosvetiti te božanskom
Svetlošću, i pobuditi u tebi želju i ljubav prema Meni. I daću ti silu i razum, volju i
snagu, da bi sve što si sada video i čuo, mogao opisati, za svedočanstvo svima
Crkvama, a na korist svima onima koji će sa čistim srcem poverovati. Blago
onima koji prostim umom i čistim srcem na ovo pomišljaju, i koji se staraju i
izbegavaju svako zlo i greh, držeći se samo dobrog i pravednog puta
Gospodnjeg. Teško onima koji ne čine dobro, i koji u sve ovo što je tebi pokazano
ne poveruju i ne poslušaju. No oni koji u ovo posumnjaju, neće imati udela sa
spasonosnim sinovima i naslednicima Carstva Nebeskog. Oni pak čija su imena
napisana u knjizi Života, primiće sve ovo sa radošću. I sa čistim srcem i ljubavlju
čitati ga i slušati. A koji se postaraju da ispune napisano, i drugima predadu,
veliku korist čine sebi i drugima. Oni pak koji su se toliko zaljubili u ovaj prolazni
svet, i koji su osvojeni ništavnim zemaljskim mislima, kojima gospodari telesna
želja, oni koji na veru i večni život ne polažu ništa, nego se još i podsmevaju i
rugaju, njihov udeo je u jezeru ognjenom i sumpornom.

Rugaće ti se, reče mi Gospod, i ukoravaće te. No ti trpi ukor i bez obzira na to,
postaraj se da ovo predaš usmeno i pismeno. Predaj potomstvu sve što ti je
pokazano. Predaj Crkvama Mojim, i svima verujućim. Kaži predstavnicima Crkve,
i boljemu i srednjemu i najmanjemu, jer ću ja brzo doći, i platu ću svakom sa
sobom poneti. Blaženi su oni koji uređuju život za spasenje svoje duše. Teško
onome svešteniku koji nije imao brigu za povereno mu stado da ga poučava.
Takav će dati strogi odgovor pred strašnim i neumitnim Sudijom. Ja sam vam dao
tu zapovest, i štedim vas, da ne propadnete u vašem neznanju. Jer se svi vi
slabo starate za spasenje svoje duše.

Izbegavajte želje tela vašega i ostavite svako zlo i nepravdu, da vas ne snađe
smrt iznenada, u nezgodan čas, i umrete bez pokajanja. Jer onda i vera malo
koristi donosi. Ja sam Gospod i Bog vaš koji pravdu ljubim, i čovekoljublje izlivam
na vas, Ja koji sam bio na krstu raspet vas radi, i mnogo postradao od
nepokornih Judeja. Ja sam milostiv svima koji se iskreno kaju, i opraštam im sve
grehove. Jer posle smrti nema mesta pokajanju, nema ni koristi od suza i
moljenja. Šta može tada učiniti za sebe grešnik, koji se nije pokajao za živoga
ovoga na zemlji? Ja ne utajih od vas ništa od onoga što bi vam moglo biti na
korist, a dadoh vam slobodnu volju i razum, da možete izabrati što želite: život
večni u Carstvu Nebeskom, ili pak večne muke u Adu paklenom. Ja sam sad
milostiv svima koji se kaju, ali ću na Sudu svome biti strog u kažnjavanju
grešnika. Ja sam Gospod Isus Hristos, koji vavek živim sa Ocem Svojim i Svetim
Duhom.

Sve mi je ovo Gospod pokazao, da bi ga predao svima ljudima koji žele da spasu
duše svoje. Ja sam o svemu tome razmišljao i u sebi mislio: kako se može sav
svet izmeniti i postati netruležan? I kojim Crkvama sam ja dužan posvedočiti o
svemu što sam video i čuo od Gospoda? To je meni sve pokazano kao na snu,
ali ono će se dogoditi i na samom delu, na svršetku ovoga sveta, o Drugom
Hristovom dolasku na zemlju.

Tada ja dođoh sebi od čudnog viđenja budućih događaja, od koga sam se
strašno uplašio. Ponavljam, od straha koji me bio obuzeo, za dugo vremena bio
sam bez svesti. I nekoliko dana nisam izlazio iz svoje ćelije. Opominjao sam se
svega što sam video i čuo. I želeo sam da brzo zapišem sve, da se ne bi nešto
od toga zaboravilo. Žarko sam molio Gospoda, da mi On prosveti um, i da mi da
takvu silu i moć, kako bih ispunio zapovest Njegovu. Prođe od tada nekoliko
dana, i u srcu mojemu zasija radost, a lice se moje izmeni.

I u mojem duhu radošću ispunjenom, sve mi dođe na pamet i setih se potanko
svega onoga što sam video i čuo, i što mi je Gospod pokazao i naredio da se po
njemu upravljam: da sve to opišem i predam Crkvama.

Teško je bilo i preteško, opisati sve ono što sam čuo i video, jer za to nedostaju
reči ljudske. Pisao sam prosto i razumljivo. Ne lepo ispletenim filosofskim rečima,
nego što je moguće prostije i razumljivije. Napisano je plod blagodati Božje, koja
me je osenila, kad sam se oslobodio straha.

Posle svega ovoga što se desilo sa mnom, uputih se prepodobnom Vasiliju, koji
mi, posle večernje molitve, reče da sednem pokraj njega. I odmah poče da mi
govori o ovom ili onom viđenju. Trudio sam se da prestavim sebi radost
prepodobnog oca Vasilija, osobito kad saznadoh, da me Gospod udostojio po
njegovoj molitvi da vidim sve ovo i da prenesem drugama. Sve to me ispuni
radošću, i ubedi me da je ovo bilo istinito otkrovenje Božje.

Prepodobni Vasilije beše u to vreme u dubokoj starosti i život njegov se
približavaše kraju. Sveti Starac je odranije znao za čas svoje smrti, i rekao mi je
o tome.

Sve ovo je bilo ovako, i ja Grigorije, pišem sve ono što videh i što čuh i što mi
Gospod Isus Hristos zapovedi. A sada neka je Bogu slava! A ljudima neka bude
na spasenje i život večni. Amin.
Чувар Православља
Чувар Православља


Назад на врх Go down

Антихрист и последња времена - Page 3 Empty Лажни Пророк

Порука  Premix on 14th November 2011, 19:45

Мислим да би било добро погледати на YouTube: Lazni Prorok - Druga Zver


Premix


Назад на врх Go down

Антихрист и последња времена - Page 3 Empty Re: Антихрист и последња времена

Порука  Sponsored content


Sponsored content


Назад на врх Go down

Страна 3 of 3 Previous  1, 2, 3

Назад на врх


 
Permissions in this forum:
Не можете одговорити на теме у овом форуму